Hopp til innhold

Undersøker Pluragrotta tirsdag

Grottedykkere tar seg inn i Pluragrotta tidligst tirsdag. En 37 år gammel grottedykker fra Grimstad har vært savna inne i grotta siden onsdag kveld.

Inngangen til Pluragrotta
Foto: Lars- Petter Kalkenberg

Politi og redningsmannskap vil ta seg god tid til planlegging, før de tar seg inn i grotta.

Det sier politioverbetjent Roar Tøgersen ved Helgeland politidistrikt.

- Dette viser seg å være en ganske komplisert sak, det er langt inn i grotta og det er snakk om store dyp når vi skal forsøke å finne den savnede.

 

Dette krever lang og grundig planmlegging, sier Tøgersen.

Dykket sammen

Den savnede 37-åringen dykket sammen med en kamerat  i Pluragrotta, utenfor Mo i Rana onsdag kveld i forrige uke, da han fikk problemer med utstyret på 110 meters dyp.

Makkeren klarte å ta kompisen opp på 75-meters dyp, men da stod ikke lenger livet til redde. Kompisen måtte da komme seg ut, for i det hele tatt å berge sitt eget liv.

I går kom ekspertise fra Oslo Brann- og redningstjeneste oppover, og en person fra Kripos som blant annet har kompetanse fra Rocknes-ulykken.

Politimesteren vil i dag kalle sammen staben, sammen med Kripos og ekspertisen, og vil da legge et løp for hvordan de sikrest mulig kan hente ut den savnede.

Dispensasjon

Det er dykkere fra grottedykkermiljøet i Norge som vil ta seg inn i grotta, men før de kan det, gjenstår dispensasjon fra Arbeidstilsynet, sier politioverbetjent Roar Tøgersen.

- Arbeidsyilsynet krever naturlig nok en grundig dokumentasjon av plan og prosedyrer for hvordan vi skal gå fram her. Det er jo det vi jobber med nå, nemlig å lage grunnlaget for en eventuell dispensasjonssøknad, sier Tøgersen.

Grottedykkerne vil tidligst ta seg inn i grotta tirsdag. Og i norsk sammenheng er denne redningsoperasjonen svært spesiell, sier Tøgersen.

- Det blir nærmest en prøvestein og derfor må vi gå veldig forsiktig fram. Vi har liten eller ingen erfaring å trekke veksler når det gjelder planlegging i en så omfattende aksjon som dette ser ut å bli, sier Tøgersen.