Uglene inntar Nordland

Det rekordstore smågnageråret i fjor har fått bestanden av ugler til å skyte fart flere steder i fylket. Og nå kan Nordland kalle seg et uglefylke.

Ugleforsker Ingar Jostein Øien i Norsk ornitologisk forening i Trondheim viser først og fremst til at Nordland har Norges tetteste bestand av hubro, på Sleneset i Lurøy. I fjor ble det registrert 13 hekkende hubro i dette svært begrensede området, og at de 13 var det 11 som fikk fram unger.

– Meld fra om hekking

Foruten hubroen er det registrert hekkende perleugle, spurveugle, hornugle og haukugle flere steder i Nordland. Ingar Jostein Øien ser ikke bort fra at både lappugla og snøugla hekket i Nordland i fjor, men her er det ikke gjort konkrete observasjoner.

– Jeg ser slett ikke bort at begge disse store og fascinerende ugleartene hekket i Nordland i fjor. Men her vil vi oppfordre til turgåere om å melde fra hvis de har observert noe som kan være av interesse for oss, sier Øien.

– Historisk godt år

Flere hekkende par av den sjeldne lappugla ble i fjor observert i Hedmark. Det i seg selv en nærmest ornitologisk sensasjon. Det samme må sies om snøugla.

– I fjor var det et historisk godt år for snøugla i vårt land. I Troms og Finnmark ble det påvist over 40 hekkefunn som er det aller meste som er bekrefta i Norge. I Nordland er den observert på gjestevisitt, men jeg ser slett ikke bort fra at den også hekket i Nordland, sier ornitolog Ingar Jostein Øien.

Håper på kattugla

Kattugle-unge

KATTUGLEUNGE: Kattugla vurderer å gjøre noerdlending av seg. I dag finnes verdens nordligste bestand i Overhalla. Ornitologer har satt opp rugekasser helt opp til Mosjøen og krysser fingrene for at den skal komme nordover.

Foto: Gunn Nyborg

Nå gjenstår det å se om også kattugla vil gjøre nordlending av seg. Verdens nordligste bestand av kattugle holder til Overhalla i Nord-Trøndelag. Men Norsk ornitologisk forening har satt opp fuglekasser tilpasset kattugla sitt behov over fylkesgrensa og inn i Nordland fylke, helt opp til Mosjøen.

– Det er å håpe at den søker over grensa til Helgeland. Kattugla er jo en fascinerende fugl med sitt karakteristiske rop, som mange knytter til vår folkefantasi, sier Ingar Jostein Øien.

I den vestlige verden er ugla forbundet med visdom og kunnskap. Noen mener den bringer lykke, mens andre ser på ugla som et symbol for døden.