Hopp til innhold

Turlag i Lofoten så seg lei av «hyttesnyltere» og ga opp tillitsordning

Knuste ruter, folk som hadde fest uten å rydde etter seg og nøkler som ble kopiert uten tillatelse. Turlaget i Lofoten fikk til slutt nok.

Hovedhytta ble renovert i 2017. Hytte i Lofoten

Selfjordhytta er en av tre hytter for folk som vil ut å gå i Lofoten. Den er lett tilgjengelig, og den hytta turlaget har opplevd oftest «snylting» på.

Foto: Svenn-Arne Gundersen

Det er juli og mange utnytter fine sommerdager med turer til fjells.

Den Norske Turistforening har flere hundre hytter rundt omkring i landet. De fleste av de ubetjente hyttene er låst med DNTs standardnøkkel.

Nøkkel kan lånes mot et depositum på 100 kroner. Systemet er tillitsbasert. På hytter i fjellet fyller man ut et skjema. Faktura kommer siden i posten.

Men som blant andre NTB skriver opplever turlag i nord at mange bruker hyttene uten å betale for seg.

– Når vi ser på forbruket i hyttene sammenlignet med hvor mange som har skrevet seg inn, ser vi at det er mye svinn og inntekter vi går glipp av, sier styreleder Arnulf Sørum til Nordlys.

Troms Turlag opplever at mange ikke skriver seg inn ved overnatting på deres rundt 20 hytter. Det går ut over turlagets inntekter.

I Lofoten ble problemet så omfattende at Lofoten Turlag måtte endre praksis.

Kopierte nøkler uten å spørre om lov

Styremedlem i Lofoten Turlag, Siri Nordbø, forteller til NRK at de tidligere hadde vanlig DNT-nøkkel til hyttene sine.

Siri Nordbø, styremedlem i Lofoten turlag

Siri Nordbø er styremedlem i Lofoten Turlag, en del av DNT.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Folk kunne komme og gå som de ville, og skrive seg inn i bøkene på hytta for å betale. Men så oppdaget vi misbruk, forteller Nordbø.

– Hvordan oppdaget dere det?

– Ved å besøke hytter og oppdage folk som var der uten å ha skrevet seg inn i og uten å ha betalt.

Misbruket har ikke bare handlet om at folk har benyttet hyttene uten å gjøre opp for seg.

– Vi oppdaget også at det ble kopiert nøkler. Under en hytte fant vi tre nøkler da vi renoverte.

– Vi har opplevd at guider, med guidete turer, har hatt egne nøkler med seg. Og det uten å ha vært innom oss på forhånd.

Gikk over til systemnøkler

– Hadde vi visst hvem det var kunne vi tatt dem. Det er nok i større grad snakk om utenlandske turister og grupper enn norske.

Turlaget har også opplevd ødeleggelser i form av ruter som har blitt knust og låser som har blitt ødelagt.

Nordbø sier tap av penger er én konsekvens. Hovedgrunnen til at de valgte å stramme inn var likevel først og fremst et ønske om å ha kontroll på hvem som faktisk besøker hyttene.

– Vi liker ikke at systemet blir misbrukt. Nå har vi systemnøkler som ikke kan kopieres, forteller Nordbø.

Universalnøkkelen fra Turistforeningen er byttet ut med separate nøkler for hver hytte, som må hentes i den lokale turistinformasjonen.

– En må hente nøkkelen og betale for oppholdet før en går opp på hytta.

Gode erfaringer

Troms har vurdert å følge eksemplet, men har inntil videre valgt å leve med problemet.

Nordbø er redd problemet kan spre seg til flere populære områder.

Mari Stephansen kommunikasjonsrådgiver i DNT

Kommunikasjonsrådgiver Mari Stephansen i DNT forteller at «hyttesnylting» ikke er noe de anser som et stort problem på landbasis.

Foto: Marius Dalseg Saetre

– Jeg håper ikke det, men med økt turisme tror jeg flere foreninger vil oppleve dette. Det er nok et spesielt problem hos oss som har små ubetjente hytter.

Kommunikasjonsrådgiver Mari Stephansen i DNT mener det er synd dersom noen bevisst unnlater å betale for seg, men velger å tro at en del av bildet handler om behov for informasjon.

Altså at turister ikke har fått med seg at det er meningen at en skal betale for seg.

– Erfaringene vi har med den tillitsbaserte ordningen er jevnt over god. Vi må tro at dette vil bedre seg med tida, sier Stephansen.

Turer i Lofoten er populære blant turister - og det er hyttene også

Lofoten er en yndet destinasjon om sommeren.

Foto: John Inge Johansen / NRK