Hopp til innhold

Truer fortsatt med å melde seg ut av Ap – krever møte med helseministeren

Mandag ble helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) stilt til veggs av alle Aps lokallag i Nord-Norge om de foreslåtte kuttene i Helse Nord.

En av dem som deltok på Teams-møtet var Elisabeth Holand, som er leder i Vestvågøy Ap.

Etter møtet uttalte hun til TV 2 at lokallagene fra nord burde prøve å påvirke innenfra i stedet for å melde seg ut.

– Men da må vi nesten bli lyttet til. Det opplever vi ikke har skjedd hittil i prosessen, sa hun til TV 2.

Vestvågøy Ap har satt en frist til kommende lørdag for å få et direkte møte med helseministeren. Hvis ikke vil truer lokallaget med en kollektiv utmelding av Arbeiderpartiet.

Da Holand og nestleder Bjørn Vidar Malmåsen i Vestvågøy reiste til Oslo i dag, i håpet de å få et tydelig svar fra Kjerkol.

Det fikk de ikke, da helseministeren skulle i et møte hos Riksrevisjonen. Isteden fikk de et møte statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

Holand forteller at Kjerkol har lovet på ta turen til Vestvågøy etter nytt år.

Men det er ikke nok for lokalpolitikerne.

– Vi ønsker å belyse bredden og kompleksiteten i saken. Vi vil gjerne ha svar på om helse- og omsorgsministeren mener at det er akseptabelt at Lofoten skal være uten døgnkontinuerlig akuttberedskap og fødetilbud, sier Holand.

– Hvordan gikk møtet med statssekretæren?

– Vi opplever at han lyttet til det vi har fortalt om Lofotens utfordringer. Vi har på nytt spurt om det er mulig å få til et møte med statsråden for å komme i tettere dialog. Vi avventer dette svaret, sier Holand til NRK.

Dette svaret bør komme før lørdag, som er fristen lokallaget i Vestvågøy har satt for en kollektiv utmelding av Arbeiderpartiet.

– Det er kort frist. Spørsmålet om utmelding må vi ta stilling til når vi har svaret. Hvis vi ikke har en avtale om møte, så holder vi fast på det vi har sagt.

Holand legger til:

– Vi skal ha et styremøte og et medlemsmøte først, som får seg sin mening. Vi må være trygge på at medlemmenes sak blir fremmet, og at de føler de blir hørt og forstått. Det er det aller viktigste. Det føler vi at vi har oppnådd til dels nå. Men vi er avhengige av å komme i direkte kontakt med helseministeren.

Tirsdag forrige uke la en arbeidsgruppe på oppdrag fra Helse Nord fram et forslag der de blant annet anbefalte å gjøre akuttsykehuset i Lofoten til et distriktsmedisinsk senter.

Forslagene fra arbeidsgruppen skal behandles i styret i Helse Nord og deretter sendes på høring.

Helse Nords styre skal vedta en endelig plan i slutten av april neste år etter alle høringsinnspill er vurdert. Deretter kommer dem på Kjerkols bord.

Ap-politikerne Elisabeth Holand og Bjørn Vidar Malmåsen fra Vestvågøy møter statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap)
Foto: Privat