Hopp til innhold

Miljøfarlige skipsvrak tømmes for hundrevis av tonn med tungolje

I over 70 år har skipsvrakene i Narvik havn og Vesterålen lekket olje. Etter en langvarig kamp, skal arbeidet med å tømme de tre sterkt forurensende vrakene ta til i sommer.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Kystverket jobber for fullt for at tømming av krigsvrakene «Boardale» utenfor Bø i Vesterålen og «Erich Giese» og «Neuenfels» ved Narvik kan ta til sommer, skriver Bladet Vesterålen.

Det er kalt inn til møte i februar, for å informere kommunen og andre om planene for undersøkelse og tømming av vraket.

Det ble innvilget 30 millioner på statsbudsjettet for i år, og derfor skal det også utføres inspeksjon og kontrollert tømming av olje fra de tre vrakene.

– Planen er å komme i gang med anbudsprosessen i løpet av våren og komme i gang med selve jobben til sommeren, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Beredskapsavdelingen i Kystverket til NRK.no.

Ifølge Kystverket er sjansen for oljeutslipp til stede hos alle tre skipene som inneholder flere hundre tonn olje, og tømming er eneste effektive tiltak for å hindre forurensing.

– Men er 30 milloner, som ble satt av i statsbudsjettet nok til å tømme krigsvrakene?

– Vi har tidligere uttrykt vår skepsis til om 30 millioner holder. Når anbudsprosessen har gått sin gang, vil vi kunne si noe nærmere om det er tilstrekkelig, sier Ly.

Glemt og igonerert i 60 år

Olje som lekker fra krigsvrak i Narvik

Slik ser det ut på havoverflaten over stedet hvor krigsvraket «Erich Giese» ligger utenfor Narvik.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Den tyske jageren «Erich Giese» ble senket under sjøslagene om Narvik i 1940, og ligger 300 meter fra småbåthavna på Ankenes. Vraket inneholder over 300 tonn olje, og har hatt flere lekkasjer siden det ble senket. Skipsvraket er rangert som det nest farligste i Norge.

Narvik-ordfører Karen Margrethe Kuvaas (Ap) er ikke kjent med de konkrete planene, og jubler på telefonen når hun hører at arbeidet med å tømme vrakene skal skje allerede i sommer.

– Vi er svært fornøyd med at det endelig settes en dato. «Erich Giese» er en udetonert bombe som vi på ingen måte har kontroll på i dag. Vrakene begynner å bli temmelig gamle. Vi vet de ruster, og har lenge fryktet en miljøkatastrofe, sier Kuvaas til NRK.no.

Kuvaas gikk kraftig ut for to år siden da det ble kjent at krysseren «Murmansk» som ligger utenfor Sørøya i Finnmark etter politisk press plutselig gikk forbi de tyske vrakene i Nordland på myndighetenes pririteringsliste.

– Dette har vært en årelang kamp for å bli hørt. Det som skjedde viser at det er lettere å prioritere et vrak som er synlig enn de som ligger på havets bunn, sier Kuvaas.

Arbeidet med å hugge opp «Murmansk», som verken inneholder olje eller radioaktivt avfall er også i full gang.

– Det skal bygges en tørrdokk rundt vraket. Deretter skal den hugges opp og fjernes bit fot bit, sier Johan Marius Li.

2100 vrak

Dykker ved en av krigsvrakene utenfor Narvik

Dykker ved «Erich Giese» utenfor Narvik.

Foto: Frank Bang

Kystverket har kartlagt i alt 2100 vrak langs norskekysten som har forlist etter 1914. Vel 1700 av dem utgjør ingen forurensningsrisiko, i 350 tilfeller er forurensningsfaren moderat, mens 30 av vrakene utgjøre en stor risiko for oljesøl.

Det er blant disse 30 vrakene at «Murmansk» ble plassert på 23. plass.

Øverst på lista fra 2006 sto «Welheim», som allerede er hevet og «Erich Giese».

– Vi konkluderte da å tømme fem vrak. To er tømt, mens tre gjenstår, sier Ly i Kystverket.

NRK anbefaler