Trafikkulykke ved Seines

Det har skjedd en trafikkulykke på E6 ved Seines, like Nord for Narvik. To biler er involvert, og nødetatene er på tur til stedet.