Universitet i Bodø må realiseres

Kunnskap og læring blir en av fanesakene til Tor-Arne Strøm de neste fire årene. – Vi må utdanne våre nye landsmenn, sier han.

Tor Arne Strøm, Nordland Ap

Tor-Arne Strøm har mange jern i den politiske ilden. Samferdsel og utdanning er noen av de viktigste sakene for ham.

Mange elever faller fra i den videregående skolen. Det bekymrer Ranværingen.

Må lære å lese og skrive

– Det er svært viktig at alle lærer å lese og skrive på skolen, og at færre faller fra i videregående opplæring, her har vi mange uløste oppgaver. Blant annet må vi sørge for at skolene gir våre nye landsmenn muligheter til god utdanning. Slik vil de lettere integreres og kommer seg i arbeid, sier Tor-Arne Strøm.

I tillegg mener Strøm at universitetet i Bodø realiseres, og det må være tett samarbeid mellom det nye universitetet og høgskolene i fylket.

Vil utnytte naturressursene

Arbeiderpartipolitikeren mener det er viktig at Nordland utnytter naturressursene på en forsvarlig måte. Men i tråd med partiet, tar han foreløpig ikke stilling til om det skal utvinnes olje og gass utenfor Lofoten, dersom det viser seg at det er store forekomster av petroleumsressurser.

– Rullering av forvaltningsplanen for området kommer i 2010, og kunnskapen undersøkelsene gir vil være avgjørende for mitt standpunkt i denne saken, sier Strøm.

Fagforeningsmannen fra Mo i Rana er en politisk veteran. I 1987 entret han kommunestyresalen i Rana for første gang som arbeiderpartimann.

Strøm forklarer sitt partivalg med partiets samfunnsretning der et konkurransekraftig næringsliv og gode offentlige tjenester gir alle mulighet til å leve de livene de selv ønsker.

Bedre veier i Nord-Norge

Nordland Arbeiderparti har i samarbeid med de andre nordnorske fylkespartiene (A p) krevd at hele E6-strekningen Trondheim - Kirkenes oppgraderes til stamveistandard

– Dette er vår viktigste samferdselssak de nærmeste årene. Nasjonal transportplan, som nettopp har passert gjennom Stortinget, er for øvrig en god oppfølgning av Nordlands prioriteringer i en rekke saker, sier han.

Strøm reprtesenter ett av de tre regjeringspartiene. Han og partiet går for fire nye år sammen med Sv og Senterpartiet.

Send epost til Tor-Arne Strøm

Arbeiderpartiets nettsider