Hopp til innhold

To fergeoffiserer tatt for promille

På en uanmeldt promillekontroll ombord på bilferga MF «Rødøy» ble to offiserer tatt med promille. Nå er begge tatt ut av tjeneste.

Bilferga MF Rødøy, Torghatten Nord

Torghatten Nord ser alvorlig på hendelsen ombord på MF «Rødøy» sist søndag da to offiserer ble tatt med promille.

Foto: Håvard L. Nystad, Se Nor

Bjørn Laksforsmo, adm dir i Torghatten Nord

Administrerende direktør Bjørn Laksforsmo i Torghatten Nord.

Foto: Torghatten Nord

MS «Rødøy» som trafikkerer fergesambandet Jektvik - Kilboghamn på fylkesvei 17 var innstilt i over fem timer søndag da de to offiserene ble promilletatt.

– Da vi fikk mistanke om at to av offiserene på MF «Rødøy» hadde overtrådt våre alkoholregler ble de tatt ut av tjeneste umiddelbart, sier administrerende direktør Bjørn Laksforsmo i Torghatten Nord til NRK.no.

Dukket opp uanmeldt

De to offiserene ble tatt ut av tjeneste etter mistanke om promille.

– Vi tok prøver av de to offiserene før ferga skulle gå fra kai sist søndag morgen. Blåsetesten indikerte at de to var alkoholpåvirka, sier administrerende direktør Bjørn Laksforsmo.

Dermed fikk passasjerene som skulle ta ferga mellom Kilboghamn og Jektvik på kystriksveien et problem. MS «Rødøy» var ute av drift i fem timer før nytt mannskap var på plass.

– Ferga gikk aldri med berusa personer i tjeneste, sier Laksforsmo.
Selskapet venter nå på svar fra B-prøven som skal gi et endelig svar på om offiserene var alkoholpåvirka da de kom på jobb søndag morgen.

Ser alvorlig på fergefyll

Bilferga Rødøy, Torghatten Nord

MS «Rødøy» som trafikkerer fergesambandet Jektvik - Kilboghamn på fylkesvei 17 var innstilt i over fem timer søndag da de to offiserene ble promilletatt.

Foto: Håvard L. Nystad, Se Nor / NRK

Torghatten Nord ser alvorlig på hendelsen ombord på MF Rødøy sist søndag.

– Vi har et veldig strengt regime for denne typehendelser hos oss. Vi har holdt på med uanmeldte kontroller i seks år, og dette er første gangen rederiet har en slik type hendelse, sier Laksforsmo.

Direktøren sier det er viktig for rederiet å forholde seg til disse episodene på en profesjonell måte.

– Det er ingen ukultur rundt alkohol i tjenesten i Torghatten Nord, men det er fortsatt slik at vi er st speilbilde av samfunnet rundt oss. Derfor er vi nødt å ha strenge reaksjoner og gode rutiner for å fange opp dem som bryter regelverket.

– Alvorlig for offiserene

MF Rødøy, bilferga Torghatten Nord

Bilferga «Rødøy»ble bygd i 1991.

Foto: Håvard L. Nystad, Se Nor

Dersom B-prøven viser seg å være positiv ser det mer alvorlig ut for de to offiserene.

– Vi kommenterer av prinsipp ikke personalsaker i media, men det er klart vi ser svært alvorlig på brudd på regelverket som er der for å trygge passasjerene.

Laksforsmo sier det er et problem for Torghatten at sjømannsyrket blir forbundet med fyll.

– Passasjerenes sikkerhet først

– Uttrykket fulle sjøfolk har satt seg. Det betyr at selv om jeg ikke tror at vårt rederi er mer utsatt enn i arbeidslivet forøvrig, er vi veldig observant på dette. Det er passasjerenes sikkerhet vi er satt til å forvalte. Jeg er glad for at vi greide å avdekke dette før mannskapet startet i ruta.

MF «Rødøy» trafikkerer i det populære Kystriksveisambandet hvor det er stor trafikk om sommeren.

Bilferga «Rødøy»ble bygd i 1991 og har en kapasitet på 69 personbiler og 299 passasjerer.