Hopp til innhold

The Quartz Corp får kjøpe eget fabrikkbygg

Fire år etter at Siva investerte i nytt industribygg for The Quartz Corp, kjøper industriselskapet eiendommen.

Gjennom felles innsats av Siva og Enova ble det i 2018 bygget ny fabrikk for The Quartz Corporation på Drag i Nordland.

Siva investerte 69 millioner kroner i eiendommen, mens Enova bevilget 19,6 millioner kroner til fullskala innovativ energi- og klimateknologi.

The Quartz Corp investerte selv 90 millioner kroner i ny teknologi og prosessutstyr.

- Siva skal utløse og legge til rette for bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele landet. Vi var utløsende for utvidelsen og etableringen av TQC sitt nye produksjonsanlegg på Drag. Nå er riktig tidspunkt for et salg, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva.

- Prosjektet viser hvordan Siva, gjennom våre eiendomsinvesteringer, bidrar til fremtidsrettet industriutvikling i Norge, sier Aalberg.

The Quartz Corp på Drag i Tysfjord ser på muligheten for å utvide produksjonen.
Foto: Sander Andersen / NRK