Sykefraværet ned i Vest-Lofoten

Sykefraværet øker over nesten hele fylket. Hver dag er fem tusen personer borte fra jobb. Det viser en oversikt fra fylkestrygdekontoret.

Sykefraværet
Foto: Arkivfoto: Paul Kleiven / Scanpix

Men i Vest-Lofoten har de lyktes med å snu denne trenden.

Flinke bedrifter

I dette området har det vært en kraftig nedgang i sykefraværet. Fylkestrygdedirektør i Nordland, May Elin Alsos, mener bedriftene har gjort en god jobb.

- Det vi ser og som er veldig positivt er at sykefraværet i Vest-Lofoten har gått veldig ned. Det er tydelig at kommunene i dette området har har arbeidet meget godt når det gjelder å forebygge sykefravær og med arbeidsmiljøet.

- Tror du det er arbeidet som er gjort i disse kommunene som har ført til at sykefraværet har gått ned?

- Ja, det tror jeg. Jeg tolker dette som et tegn på at de har gjort et systematisk og godt arbeid, sier Alsos.

Sykefraværet får følger

I de større byene har det vært en stor økning i sykefraværet. Narvik kommune skiller seg spesielt ut i denne sammenhengen hvor fraværet har økt betydelig. Det store sykefraværet i bedriftene mener May-Elin Alsos får store konsekvenser for bedriftene.

- Det er ingen tvil om at sykefravær koster betydelig. Det koster i form av at man får  økte opplæringskostnader og man må gjøre bruk av vikarer, sier Alsos.

Fra første juni i år ble bevilgningene femdoblet, slik at bedriften får økt hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen for medarbeiderne. Dette mener Alsos har stor betydning.

- Det betyr jo at bedriftene kan få bedre økonomisk hjelp når det er nødvendig å tilrettelegge arbeidsplasser for medarbeidere med helseplager

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.