NRK Meny
Normal

Sykefraværet ned i Vest-Lofoten

Sykefraværet øker over nesten hele fylket. Hver dag er fem tusen personer borte fra jobb. Det viser en oversikt fra fylkestrygdekontoret.

Sykefraværet
Foto: Arkivfoto: Paul Kleiven / Scanpix

Men i Vest-Lofoten har de lyktes med å snu denne trenden.

Flinke bedrifter

I dette området har det vært en kraftig nedgang i sykefraværet. Fylkestrygdedirektør i Nordland, May Elin Alsos, mener bedriftene har gjort en god jobb.

- Det vi ser og som er veldig positivt er at sykefraværet i Vest-Lofoten har gått veldig ned. Det er tydelig at kommunene i dette området har har arbeidet meget godt når det gjelder å forebygge sykefravær og med arbeidsmiljøet.

- Tror du det er arbeidet som er gjort i disse kommunene som har ført til at sykefraværet har gått ned?

- Ja, det tror jeg. Jeg tolker dette som et tegn på at de har gjort et systematisk og godt arbeid, sier Alsos.

Sykefraværet får følger

I de større byene har det vært en stor økning i sykefraværet. Narvik kommune skiller seg spesielt ut i denne sammenhengen hvor fraværet har økt betydelig. Det store sykefraværet i bedriftene mener May-Elin Alsos får store konsekvenser for bedriftene.

- Det er ingen tvil om at sykefravær koster betydelig. Det koster i form av at man får  økte opplæringskostnader og man må gjøre bruk av vikarer, sier Alsos.

Fra første juni i år ble bevilgningene femdoblet, slik at bedriften får økt hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen for medarbeiderne. Dette mener Alsos har stor betydning.

- Det betyr jo at bedriftene kan få bedre økonomisk hjelp når det er nødvendig å tilrettelegge arbeidsplasser for medarbeidere med helseplager