Hopp til innhold

Støtter Hemnes sin søknad om 100 millioner i omstillingsmidler

Fylkesrådet i Nordland stiller seg bak Hemnes kommune sin søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet på 100 millioner kroner i omstillingsmidler.

Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

I september ble det kjent at hjørnesteinsbedriften i kommunen med rundt 4500 innbyggere legges ned. Det resulterte i at 100 ansatte mistet jobben.

Med bakgrunn i den negative utviklingen og behovet for ekstraordinær innsats, søker Hemnes kommune om statlig omstillingsbevilgning på 100 millioner kroner i perioden 2024-2029. Fylkesrådet mener at dette beløpet er realistisk

– 100 millioner er et minimum for at Hemnes kommune skal kunne lykkes med utviklingsarbeidet i omstillingsperioden, sier fylkesråd for næring Bjørn Larsen.

Han legger til:

– Å være i en slik situasjon og deretter få nedleggelser av to hjørnesteinsbedrifter i tillegg, gjør at Hemnes nå er i en krise. Dette krever snarlig og ekstraordinær støtte fra staten for å bidra til mottiltak.

Dersom Kommunal – og moderniseringsdepartementet ønsker en nærmere dialog om søknaden, stiller Nordland fylkeskommune gjerne opp sammen med Hemnes kommune i møte om dette, oppsummerer fylkesråd for næring Bjørn Larsen.

Hemnes-Natre legger ned fabrikk
Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK