Hopp til innhold

Oljesølet får følger for Lofoten

Regjeringa vil gjennomføre en egen utredning av ulykken i Mexicogolfen. Denne skal være med på å fortelle hvorvidt man skal si ja eller nei til oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Erik Solheim på konferanse i Svolvær

VIL UTREDE MEXICO: Miljøvernminister Erik Solheim sa på konferansen i Svolvær i dag at regjeringa vil granske Mexico-utslippene.

Foto: John Inge Johansen

Det sa miljøvernminister Erik Solheim på regjeringas høringskonferanse om forvaltningsplanen i Svolvær i dag. Omlag 250 personer følger konferansen.

Solheim vil kjempe hardt for at det blir nei til oljevirksomhet:

– Regjeringa har startet arbeidet med å gjennomgå alle sider ved oljekatastrofen i Mexicogolfen for å se hva den vil betyr for Norge. Vi ser på alle de tekniske, økonomiske og politiske sidene av dette. Et utslipp av lignende karakter som det i Mexico vill ha fått gigantiske dimensjoner hos oss.

Armageddon

– Hadde ulykken skjedd i Norge, ville oljeutslippet i Golfen ha dekket hele kysten fra Bodø til Tromsø, inkludert Lofoten, Vesterålen og Senja, og et område langt til havs. Utslippet dekker et område på 200.000 kvadratkilometer, rundt to tredeler av hele Norges fastlandsareal, sa Solheim i sitt innlegg under høringskonferansen.

Og miljøvernministeren var ikke snauere enn at han tok i bruk Bibelen for å beskrive omfanget:

– Vi snakker om en katastrofe av bibelske Armageddon-dimensjoner, hvis vi får et slikt oljeutslipp i Norge, sa Eirik Solheim på talerstolen i Svolvær i formiddag.

DITEKTE NÅ: Regjeringens høringskonferanse om oljeboring i Lofoten og vesterålen

Han mener katastrofen bør være et kolossalt varsku til alle.

– Dette var den ulykka alle sa ikke kunne skje. BP er ikke et lite, obskurt oljeselskap i et fattig og korrupt afrikansk land med land med fattig økonomi. Dette er verdens mest anerkjente oljeselskap i verdens mest avanserte industrisamfunn med topp, moderne tekologi, sier Solheim.

Demonstranter på høringskonferansen i Svolvær

LOKALE DEMONSTRANTER: Motstandere av oljeaktivitet er også til stede på regjeringas høringskonferanse i Svolvær.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Tror statsministeren bøyer av

Også statsminister Jens Stoltenberg er bekymra etter oljekatastrofen i Mexicogolfen. Overfor VG legger han ikke skjul på at oljekatastrofen har gjort sterkt inntrykk på han:

– Erfaringene fra Mexico-golfen må være en del av beslutningsgrunnlaget når vi tar stilling til åpning av nye områder for olje- og gassvirksomhet, sier Stoltenberg til VG.

Blant motstanderne av oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen blir statsministerens uttalelser tolket som at han nå forsøker å bane vei for et kompromiss i striden som truer med å velte det rødgrønne regjeringsprosjektet.

Nei til boring på dypt vann

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sa i sitt innlegg på konferansen at på grunn av ulykka velger regjeringa å stenge for boring på dypt vann inntil det finnes mer informasjon om konsekvensene.

SV og Bellona har tildigere sagt at oljeselskapet Shell bør utsette boringa på GRO-feltet utenfor Helgeland etter det som har skjedd i Mexico. Det har vært knytta store forventninger til GRO-feltet på Helgeland.

Også olje-og energiministeren var opptatt av utredninga om Mexicogolfen som regjeringa nå vil gjennomføre:

– En direkte konsekvens har ulykken allerede fått: Inntil videre er det ikke tillatt å bore på dypt vann på nye felter, og før tildeling av blokker i 21. konsesjonsrunde skal ny kunnskap fra ulykken i Golfen innhentes og systematiseres, sa Riis-Johansen fra talerstolen i Svolvær.

Vil slåss

Det var miljøvernminister Eirik Solheim som var først ut av de tre statsrådene som deltar på konferansen i Svolvær:

Mexicogulfen

Mexicogolfen

Foto: Jae C. Hong / Ap

Han slo fast at ulykka i Mexicogolfen kan skje på norsk sokkel, også i de aktuelle områdene for ny oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja:

– Sjansene er små, men konsekvensene vil være formidable. Ulykka skjedde ikke med et lite og obskurt bakgårdsselskap i et afrikansk land uten regelverk. BP er et av de mest velrenommerte oljeselskapene i verden og USA den mest avanserte industrinasjonen, sa Solheim.

Han la til at det er grunn til å trekke i tvil om oljeselskapene er til å stole på når det kommer til risikovurderinger:

– Det er ingen fnugg av tvil om at BP ikke har snakket sant gjennom hele denne perioden. Obama erkjente selv at oljeselskapene ikke hadde gode nok planer for et worst case-scenario, sa Solheim.

Kompromiss eller ikke

I helga ble det kjent at Troms Arbeiderparti ønsker et kompromiss nård et gjelder ny oljeaktivitet i nord.

Troms Ap vil ikke ha konskvensutredning for Lofoten, men bare for områdene utenfor Vesterålen og Senja. Nå tar Troms Sv til motmæle:

– Det fins ikke behov for kompromiss omkring konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Troms Sv er ikke villig til å ofre Vesterålen og Senja i spillet om oljeutvinning i vårt mest sårbare område, sier leder i Troms Sv, Jan Olsen.

Troms Sv mener det ikke er nødvendig med konsekvensutrednineger, fordi kunnskapen allerede finnes.

Motsetter seg alle skritt

Styremedlem i Norges Kystfiskarlag Johnny Johnsen fra Stø i Vesterålen slapp til på talerstolen etter ministrene. Fiskeren hadde et klart budskap som ikke er til å misforstå:

– Vi vil motsette oss ethvert skritt, inkludert konsekvensutredning, for å åpne disse områdene for oljeleiting.
I dette området vil det være umulig med sameksistens, fordi sokkelen er smal, og interessante petroleumsstrukturer kolliderer med de beste og mest brukte fiskefeltene som har vært i bruk i hundrevis av år, sa fisker Johnny Johnsen.

Og Norges kystfiskarlag varsler søksmål dersom de ikke blir hørt:

– Dersom det gir grønt lys for oljeaktivitet her vil vi, med bakgrunn i en juridisk betenkning av Norges fremste fiskerirettsjurist, Peter Ørebech, gå til gruppesøksmål mot den norske stat på vegne av våre medlemmer.

Skeptiske etter Mexico

En ny undersøkelse viser at oljeulykken i Mexicogolfen har gjort nær hver fjerde spurte mer skeptisk til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Blant de spurte i Lofoten og Vesterålen er nå et knapt flertall skeptiske til oljeutvinning i landsdelen.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for WWF-Norge.

Skepsisen til oljeboring er størst i den yngste aldersgruppen (16 til 24 år). Undersøkelsen er foretatt etter oljeulykka i Mexicogolfen.