Hopp til innhold

Slik skal Narvik sykehus bli beredskapssykehus for Forsvaret og Nato

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen besøkte det nye sykehuset Narvik, med en prislapp på 2,8 milliarder kroner.

Da helseministeren i midten av januar fredet akuttkirurgi og fødetilbud ved sykehuset i Narvik, var en del av løsningen en avtale om at det kunne benyttes som akutt- og beredskapssykehus for forsvaret.

De to diskuterte hvordan sykehuset i Narvik skal være beredt til å takle langt mer alvorlige hendelser.

– At sykehuset ble berget betyr mye for Narvik og Ofotregionen. Men også nasjonalt fordi vi skal få Forsvarets aktivitet inn her, sier Vedum.

Og legger til:

– Nå vi skal bygge opp Forsvaret i nord trenger man god helseberedskap. Nato er opptatt av at vi skal ha god beredskap for sine folk.Nå bygger vi opp en kapasitet som gjør at vi kan takle krise, og i ytterste konsekvens også krig. I i tillegg får vi mer trygghet for lokalbefolkninga i Narvik.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier det ligger mange muligheter i den løsningen som er valgt for sykehuset i Narvik.

– Nå er det opp til oss å operasjonalisere samarbeidet nasjonalt, sammen med Nato og de nye allierte Sverige og Finland om hvordan vi skal håndtere sanitet og logistikk.

Kristoffersen påpeker at forsvaret hele tiden men at det trengs et utpekt sykehus i nord som skal være et såkalt krigssykehus i tilfelle en krise eller krig.

– Nå skal Forsvaret gå i tett dialog med Narvik sykehus. Vi skal se på hvordan vi kan utnytte både trening, øving og utnytte personellet i det vi kaller styrkestrukturen og reservelista for å forsterke sykehuset under øvelser og i verste fall hvis det skulle oppstår en konflikt eller krig, sier Kristoffersen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen utenfor Narvik sykehus.
Foto: Andreas nilsen trygstad