Hopp til innhold

Slik blir det nye luftfart-Nordland

Avinor vil at Rana får den framtidige storflyplassen på Helgeland. – Nå vil Helgeland få muligheter vi aldri har hatt før, sier ordføreren i Rana.

Avinor vil at Polarsirkelen lufthavn på Hauan i Rana skal bli Helgelands nye storflyplass.

– Dette er en stor dag for hele Helgeland. Det at de også anbefaler å utvide rullebanen på Stokka gjør at Helgeland får et samferdselsmessig tilbud på nivå med andre deler av Norge, sier ordfører i Rana, Kai Henriksen.

– Dette gir Helgeland muligheter som regionen ikke har hatt før.

Det bor 78.000 i regionen Helgeland, av disse vil cirka 65.000 ha en umiddelbar nærhet til flyplassen.

Video Widerøe

Legger ned flyplasser

Henrik Johansen og Kai Henriksen

Daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling, Henrik Johansen og Rana-ordfører Kai Henriksen fulgte spent med da Avinor la frem sin anbefaling.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I dag klokken 12.00 overleverte Avinors direktør for regionale -og lokale lufthavner, Margrethe Snekkerbakken fram sitt råd for flyplasstrukturen til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Konklusjonen på Helgeland ble som følger:

  • Polarsirkelen lufthavn på Hauan blir ny storflyplass
  • Rullebanen på Stokka utvides til 1199 meter
  • Mosjøen lufthavn, Kjærstad legges ned
  • Mo i Rana lufthavn legges ned

Avinor foreslår disse endringene fordi den vanligste flytypen på lokalnettet, Dash 8, pensjoneres i løpet av de kommende årene og erstattes med nye flytyper som krever lengre rullebaner.

– Blir vedtatt i Stortinget

Margaret Snekkerbakken

Avinors direktør for regionale- og lokale lufthavner, Margrethe Snekkerbakken la i dag frem Avinors innstilling.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling, Henrik Johansen, er sikker på at Avinors innstilling blir vedtatt i Stortinget.

– I Nordområdemeldingen har regjeringen presisert at verdiskapingen skal være en viktigere dimensjon i politikken for nordområdene, og den har utfordret regionen til selv å definere virkemidlene for vekst. Denne flyplassen er et av Nordland fylkes viktigste svar på denne utfordringen, sier han.

Når en ny flyplass eventuelt står ferdig er usikkert.

Deler av utbyggingen skal finansieres av regionen, det er snakk om 3-400 millioner, og resten skal Staten bevilge. Går alt etter planen, vil det vedtas bygging i oktober 2013, og da vil flyplassen stå ferdig i 2015.

– Et løft for Helgeland

– Å få bygget en ny stor flyplass på Hauan er like viktig som beslutningene som i sin tid ble tatt om å etablere Jernverket og Koksverket, sier gruppeleder i Rana Arbeiderparti, Geir Waage.

Han mener en ny stor flyplass er en av de viktigste forutsetningene for å skape vekst på Helgeland.

– Helgeland blir nærmere verden og verden blir nærmere Helgeland. Summen av dette vil gi flere arbeidsplasser og dermed flere helgelendinger, sier han.

Langvarig strid

Mens man i Rana lenge har drømt om en ny stor flyplass, ønsket man i Alstahaug og Vefsn en utvidelse av eksisterende flyplasser.

Det har i flere år vært full strid om hvordan flyplasstrukturen på Helgeland skal se ut i årene som kommer.

Men en viktig avgjørelse til fordel for storflyplass i Rana ble tatt av Fylkestinget i Nordland i fjor. Da stemte 45 av 53 representanter i fylkestinget for forslaget om en ny storflyplass på Hauan.

Video 98d60622-2f9c-4555-bb99-4ec4cc2dd395.jpg

– Slutt for flyplass i Vefsn

Men for at den nye hovedflyplassen skal realiseres, betyr det altså samtidig at Mosjøen lufthavn må legges ned.

Avinors analyser konkluderer med at det på 19 av 23 lokale lufthavner med rullebaner på mellom 800 og 1000 meter ikke kan anbefales baneforlengelse.

– Forslaget om nedlegging av flyplassen på Kjærstad gjør dette til ei dårlig innstilling for hele Vefsn-samfunnet og spesielt for næringslivet, sier ordfører i Vefsn Jann-Arne Løvdahl til Helgeland Arbeiderblad.

Storflyplass i Lofoten

I Lofoten kan en felles flyplass bli å erstatte flere små.

– Vi anbefaler at det bygges én ny lufthavn på Gimsøy i Lofoten. Det forutsetter at Svolvær lufthavn og Leknes lufthavn legges ned, skriver Avinor.

Ved å bygge en ny flyplass i Lofoten vil Avinor legge til rette for direkteflyginger til og fra Oslo.

I Vesterålen anbefaler Avinor å forlenge Stokmarknes lufthavn til 1199 meter.

Fra før er det kjent at Framnes lufthavn i Narvik skal legges ned i forbindelse med den nye Hålogalandsbrua over Rombaksfjorden.

Ber om penger

De fleste av Avinors planlagte investeringer i perioden transportplanen omfatter, finansieres via driften. Unntakene er prosjektene i Lofoten og på Helgeland - begge med investeringer beregnet til mellom 1,1 og 1,2 milliarder kroner.

– Det er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt, men lønnsomt samfunnsmessig, og vi ser på finansiering sammen med eieren vår, Samferdselsdepartementet, sier Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen.