Hopp til innhold

Foreslår ny storflyplass i Rana

Fylkestingets samferdselskomite går inn for bygging av en ny storflyplass på Hauan i Rana, skriver Rana Blad.

Komiteen råder fylkestinget til å gi sin prinsipielle tilslutning til at Røssvoll nord for Mo i Rana legges ned, til fordel for Hauan.

De ønsker også at samferdsels­departementet snarest pålegger Luftfartstilsynet om å gjenoppta behandlingen av konsesjonssøknaden.

Fredag skal denne saken voteres over i plenum i fylkestinget.