NRK Meny

Sjarkeiere kan få bøter

Uanmeldte tilsyn fra Sjøfratsdirektoratet kan gi sjarkeiere bøter. Det sier Geirmund Eikje, underdirektør for fiskefartøy i direktoratet. Over 100 sjarkeiere har fortsatt ikke papirene i orden, når nye krav til sikkerhet trådte i kraft fra nyttår. Fortsatt kan sjarken ligge til kai uten å bli bøtelagt, det er først når den tas i bruk uten riktig godkjenning at bøter kan bli utdelt.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.