Hopp til innhold

Samisk språkutredning

I dag legger Samisk språkutvalg fram sin utredning. Utvalget ble satt ned i 2014 av regjeringen i samarbeid med Sametinget, med et mål om å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.