Hopp til innhold

Samene får urfolksstatus i Grunnloven

Mandag bestemte Stortinget at samene får urfolksstatus i Grunnloven. Endringen trer i kraft med en gang.

147 representanter stemte for forslaget, mens 22 representanter stemte imot.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som gikk imot, kommer det fram av innstillingen fra kontrollkomiteen. Det kreves to tredels flertall for å vedta en grunnlovsendring.

Arbeiderpartiets Lubna Boby Jaffery, som var saksordfører for forslaget, sa i forkant av voteringen at partiet i lang tid har ønsket at Grunnloven skal omtale samer som urfolk.

– Det er av stor symbolsk betydning. Tida der vi skulle gjemme bort og fornorske det samiske er over. Ved å anerkjenne samene som urfolk i Grunnloven, setter man et varig punktum for fornorskningspolitikken, sa hun.

Den aktuelle grunnlovsparagrafen som endres, er paragraf 108. Den paragrafen ble brukt da Høyesterett erklærte at vindmøllene på Fosen krenker samenes menneskerettigheter.

Forslaget ble fremmet i forrige stortingsperiode av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV, Venstre, KrF, MDG og Rødt. (NTB)

Samisk flagg