Hopp til innhold

Tjente 260.000 kroner på pirattaxi – samtidig fikk han nesten 200.000 i dagpenger fra Nav

Fra begynnelsen av 2017 til sommeren 2018 jobbet Salten-mannen som pirattaxisjåfør. Hver andre uke leverte han også meldekort til Nav, uten å si ifra om at han tjente gode penger på si.

Bilfører

KJØRTE MANGE TURER: En mann i 30-årene er dømt for å kjøre «pirattaxi». I tillegg til inntjeningen fra taxivirksomheten fikk mannen dagpenger fra Nav.

Foto: Ryan Porter / Unsplash

Mannen, som er i 30-årene, fikk først behandlet saken i Salten tingrett. Da var han tiltalt for både trygdebedrageri og ulovlig pirattaxikjøring.

Han ble dømt for sistnevnte og fikk 18.000 kroner i bot, samt at han måtte tåle inndragning av utbytte til staten.

Tingretten fant ham altså ikke skyldig i trygdebedrageri. Men påtalemyndigheten anket det videre til Hålogaland lagmannsrett.

Mange turer

I dommen fra lagmannsretten, som er datert 26. mars 2021, gjør retten grundig rede for hvordan mannen opptrådte over en periode på ett og et halvt år.

Retten har funnet det bevist utover enhver tvil at mannen:

  • Fikk utbetalt 3160 kroner i uken fra Nav etter å ha søkt om dagpenger.
  • Fikk utbetalinger i perioden januar 2017 til juli 2018.
  • Leverte 36 meldekort til Nav utfylt med null timer arbeid.
  • Fikk utbetalt totalt 188.000 kroner fra Nav.

Retten viser også til at mannen hadde lengre behandlingstid hos Nav fordi han fikk avskjed fra sin forrige jobb etter underslag.

Mannen ble dømt for pirattaxikjøring i tingretten. Dette hadde han aldri bestridt, men det omtvistede gikk på omfanget av driften – og om dette medførte trygdebedrageri.

Bevismidlene for lagmannsretten er blant annet utskrift av mannens Vipps-transaksjoner. Retten legger til grunn at listen, etter å ha fjernet irrelevante overføringer, omfatter omtrent 1770 overføringer som er betalinger for pirattaxikjøring.

På disse turene tjente mannen ifølge retten omtrent 264.000 kroner.

nav i bodø

LURTE Nav: Mannen lurte til seg penger fra Nav ved å ikke opplyse om at han kjørte pirattaxi og tjente gode penger på dette.

Foto: Harald Krogtoft

Dømt for bedrageri

Siden mannen allerede er dømt for å ha kjørt pirattaxi handler dette om hvorvidt han tjente så godt på kjøringen at han ikke hadde krav på dagpenger.

Påtalemyndigheten har beregnet at tiltalte har kjørt pirattaxi i omtrent 500 timer i løpet av perioden han fikk dagpenger.

For to av ukene har arbeidstiden vært over 24.5 timer, og dette utgjør mer enn 50 prosent av normalarbeidstiden Nav har lagt til grunn i sitt vedtak da de gav mannen dagpenger.

Basert på dette har Nav regnet ut at mannen fikk utbetalt 60.105 kroner for mye i dagpenger, da det skulle vært en reduksjon på grunn av pirattaxivirksomheten.

Betyr dette at mannen skal dømmes for bedrageri?

Lagmannsretten har lagt til grunn at det ikke har betydning for meldeplikten at inntekten er tjent gjennom ulovlig virksomhet.

Ulovlige inntekter er også skattepliktige. Dette innebærer at retten mener virksomheten var rapporteringspliktig gjennom Navs meldekortsystem.

Mannen hevdet at han ikke anså virksomheten som meldepliktig «arbeid», men retten trodde ham ikke på dette og mente han var klar over at han oppga ufullstendig og uriktige opplysninger til Nav.

Retten legger til slutt frem en argumentasjon for at bedrageriet ikke kan regnes som grovt.

Mannen ble dermed dømt for bedrageri og fikk 30 timer samfunnsstraff. Han ble også dømt for overtredelse av yrkestransportloven, altså pirattaxikjøringen, og fikk 18.000 kroner i bot.

Fornøyd med dommen

Finn Ove Smith er mannens advokat, og sier til NRK at mannen er fornøyd med dommen.

– Min klient har erkjent straffskyld for dette med kjøringen hele veien. Han har også erkjent det helt faktiske at han har fått utbetalt penger fra Nav som han ikke skulle motta.

Advokat Finn Ove Smith

Mannens advokat, Finn Ove Smith sier de mener at dommen er riktig nå.

Foto: Gisle Forland / NRK

Smith sier hans klient har vært uenig i beregningen som Nav gjorde, og som lå til grunn i tiltalebeslutningen.

– Han er enig i vurderingen som retten nå har foretatt, at dette ikke var et grovt trygdebedrageri. Og dette harmonerer med det som vi hele tiden har prosedert på. Sånn sett har vi fått gjennomslag i lagmannsretten, og min klient er fornøyd med resultatet, sier Smith.

– Dette handlet egentlig om hvor mye kan man jobbe når man får arbeidsledighetstrygd, og beregning av arbeidstid. Så vi mener at dommen er riktig nå, avslutter Smith.