Hopp til innhold

Røde tall for Bodø kommune

Den negative økonomiske utviklingen i landet og Europa påvirker også Bodø kommune.

– Høyere kostnader og lavere inntekter er en utfordring for kommunen, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Ifølge en pressemelding som kommunen har sendt ut skyldes det høyere renteutgifter og høye utgifter til vikarer og overtid i sommerferien.

Samtidig er det reduserte inntekter på kraft og eiendomsskatt.

I tillegg påvirker pandemien fremdeles kommunen.

Bare i år har Bodø kommune hatt utgifter til korona på 32 millioner kroner.

Likevel er ikke kommunedirektøren bekymret.

– På årsbasis anslår vi at Bodø kommune går i balanse, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Andre tertial viser at kommunens skatteinntekter økte med knappe 16 millioner kroner.

Etter åtte måneder med drift melder avdelingene at en betydelig del av omstillingskravet på 118 blir innfridd innen årets slutt. Prognosen for merforbruk ved årets slutt er om lag 36 millioner kroner.

Kommunedirektøren foreslår å redusere avsettingen til disposisjonsfond til 42 millioner kroner.

– Utover dette anbefaler jeg ikke bruk av ledige midler på fond, sier Hugvik.

Kommunaldirektøren mener det ikke er nødvendig å foreta låneopptak i 2022 og foreslår også at kommunen innfrir et større lån.

– Dette vil bedre driftssituasjonen neste år med reduserte utgifter til renter og avdrag. Likevel er den økonomiske situasjonen i Bodø kommune fortsatt svært usikker, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Bodø rådhus
Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK