Hopp til innhold

Reagerer på ruteforslag fra Widerøe

Kommunene på Helgeland, sammen med Helgelandssykehuset, mener Widerøe bryter med regjeringens kriterier for nytt femårig ruteopplegg på Helgeland.

Det melder Helgelands Blad.

1. april skal nytt anbud, med fem års varighet, tre i kraft på kortbanenettet. I et ruteforslag fra Widerøe foreslås første nordgående fly med avgang fra Stokka klokka 0500. Forslaget innebærer to avganger nordover, og to fra Bodø til Stokka på hverdager.

Det reageres spesielt morgenavgangen nordover til Bodø, som går rundt klokka fem.

– Helgelandsrådet opplever at begge de presenterte ruteforslagene utarbeidet av Widerøe er utenfor de kriteriene som er satt i anbudskonkurransen, skriver Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy og leder av Helgelandsrådet.

– Det legges her opp til ruteavganger på en tid av døgnet (natt) som ekskluderer et stort antall av de reisende fra våre øykommuner og bygder på Helgeland med viktige næringer som havbruk, reiseliv,
leverandørindustri mm. Minner her om at ca. 50 % av Helgelands innbyggere bor utenfor
regionsentrene Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen, skriver Larsen.

– Med avganger kl. 05:00 vil en stor del av de reisende fra våre lufthavner måtte starte reisen dagen før og overnatte på hotell, med de ekstra kostnadene og belastningen dette medfører for våre reisende. Dette er forhold som medfører både konkurransevridning og nedbygging av viktig infrastruktur som kortbanenettet representerer.

Også Indre Helgeland Regionråd og Helgelandssykehuset reagerer på forslagene.

For Widerøe står det nye ruteopplegget mellom to alternativer; svært tidlig avgang nordover, eller et alternativ som gir god korrespondanse til Tromsø – via Trondheim.

– Vi har forståelse for at flere vurderer at det finnes svakheter med begge alternativene, skriver Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe AS i et svar til de foreløpig tilbakemeldingene etter dialogkonferansen.

– Vi har forståelse for at flere vurderer at det finnes svakheter med begge alternativene. Dette må gjerne adresseres sammen med de generelle innspillene til 15. januar, skriver Skaug.

Folk går om bord i et Widerøe-fly en høstdag på Brønnøysund lufthavn.
Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK