- Nervepirrende å drive privatskole

De siste fem årene er elleve private grunnskoler godkjent i Nordland, fordi foreldrene vil beholde grendeskolene. Dette var også tilfellet med Bindalseidet Skole i 2005.

Bindalseidet Friskole

Bindaleidet Friskole ble etablert i 2005 fordi foreldrene ikke ønsket at skolen skulle bli flyttet til sentrum.

Foto: Bindalseidet Friskole

Når kommuner må kutte i budsjettene, kan det gå ut over skolene. I stedet for at skolen eller skoleklasser blir flyttet, velger mange foreldre og ansatte derfor å starte opp private skoler.

I løpet av de siste fem årene er det blitt opprettet 74 private grunnskoler i Norge. 49 av disse er Montessoriskoler.

Stabilt ved Bindalseidet Friskole

Rektor Olaug Mikalsen

Rektor ved Bindalseidet Friskole, Olaug Mikalsen, sier det går bra med den private skolen.

Foto: Bindalseidet Friskole

Rektor ved Bindalseidet Friskole, Olaug Mikalsen, sier at skolen ble opprettet i 2005 da kommunestyret i Bindal bestemte at ungdomstrinnet skulle overføres til Berråk Skole.

– Da gikk foreldre og ansatte sammen for å søke om friskole, sier Mikalsen.

Mikalsen sier at den største utfordringen ved skolen er å få nok elever. Det er nemlig elevene som gir skolen inntekt.

– Vi syns det går godt. Utfordringen er antallet elever, ettersom det er dem som gir inntekt. Vi har inntekt fra Utdanningsdirektoratet per elev. Men vi har et stabilt personale, og antallet elever gjør at det ser bra ut for de neste seks årene.

Mikalsen forteller at det er noen utfordringer ved å drive en privat skole, som ikke kommunale skoler har.

– Den største utfordringen er å ha et elevgrunnlag som er stort nok. For vi kan jo oppleve at folk blir sykemeldt, eller at noen flytter fra bygda. Det reduserer jo inntektsgrunnlaget. Dette er en utfordring vi hele tiden har fokus på og kan gjøre at det noen ganger er nervepirrende å drive privat, forteller Mikalsen.

– Uforutsigbart

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen i Nordland

Utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen, forteller om flere utfordringer private skoler kan møte på.

Foto: Monica Helland / NRK

Utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen, sier også at antallet elever er mer uforutsigbart ved private skoler, men at det ikke er den eneste utfordringen.

– En annen utfordring kan gå på det som kalles utgifter til spesialundervisning. Og så er det skyss, som kommunene har et ansvar for å betale for uansett om det er snakk om en privat eller en offentlig skole.

Til tross for dette, går det bra med Bindalseidet Friskole. Selv om de må ordne alt virker det som de har alt under kontroll.

Følger vanlig læreplan

– Når vi ble en privatskole, så var det friskoleloven som gjaldt. I dag er det privatskoleloven. Så vi kunne søke om friskolestatus uten en spesiell pedagogikk når vi ble etablert, så vi følger bare vanlig læreplan, sier Mikalsen.

Resultatene på skolen blir ikke sammenlignet med resultatene fra da de var en offentlig skole, men Mikalsen sier at de er opptatte av gode resultater.

– Vi er opptatte av å være en god skole, og at resultatene skal være bra. Det gjelder både med nasjonale prøver, og karakterer.

Nye privatskoler de siste fem årene

Fylke

Antall

Norske skoler i utlandet

2

Østfold

2

Akershus

1

Oslo

3

Hedmark

4

Oppland

4

Buskerud

1

Vestfold

5

Telemark

7

Aust-Agder

1

Vest-Agder

1

Rogaland

5

Hordaland

7

Sogn og Fjordane

2

Møre og Romsdal

8

Sør-Trøndelag

4

Nord-Trøndelag

1

Nordland

11

Troms

5

Finnmark

1