Hopp til innhold

Posten Bring flytter gods- og pakkeproduksjon fra Fauske til Bodø

Posten Bring har besluttet å flytte dagens pakke- og godsproduksjon fra Fauske til Bodø.

Flyttingen vil skje innen 2027.

– Vårt logistiske tyngdepunkt er i Bodø. 76 prosent av pakkene som vi i dag losser av toget i Fauske blir senere transportert med bil videre til Bodø for utlevering i Bodø-regionen. I løpet av en treårsperiode vil vi endre på dagens oppsett slik at alt av pakker og gods blir transportert med tog helt frem til Bodø. Det vil gi en mer effektiv løsning som er bedre for både miljøet, kundene og økonomien, sier Thomas Henriksen, regionsdirektør for Posten Bring i region Nord, i en pressemelding.

Flytting av gods- og pakkeproduksjon fra Fauske til Bodø vil gi en betydelig reduksjon i antall veitransporter på riksvei 80. Hver arbeidsdag vil det bli kjørt 6-7 rundturer færre mellom de to byene.

I dag har Posten Bring en postterminal i Bodø og en terminal for pakker og gods i Fauske. Posten Bring planlegger et logistikksenter som samler all produksjonen av brev, gods og pakker på samme sted.

Det er i dag 54 årsverk som jobber på terminalen i Fauske. De er tilknyttet kjørekontor, produksjon og transport.

– Vi er tidlig ute med å informere om veien videre. I utgangspunktet vil alle bli tilbudt jobb i Bodø. I løpet av en treårsperiode har vi tid til å finne gode løsninger for våre medarbeidere som blir berørt. Vi er opptatt av at dette skal være en god prosess for alle berørte parter, sier Henriksen.

Posten Brings fremtidige logistikkløsning for Saltenregionen er ikke mulig å realisere på dagens terminal i Fauske. Det er gjennomført en rekke kartlegginger og analyser samt undersøkt og vurdert flere lokasjoner i både Fauske og Bodø. Det er besluttet at en fremtidig lokasjon vil bli i Bodø, skriver selskapet.

Det vurderes flere alternativer, blant annet en ombygging av dagens postterminal i Bodø eller etablering av en ny terminal i Bodø Havn. Endelig beslutning for hvor ny lokasjon skal ligge i Bodø er ventet i løpet 2024.

Posten vil fortsatt ha en egen distribusjonsenhet i Fauske som håndterer all lokal distribusjon av pakker og brev i Fauske kommune. På distribusjonsenheten er det mellom 15 og 20 årsverk. De blir ikke berørt av denne flytteprosessen.

– Det siste året har vi hatt en god og grundig prosess med ledelsen i Fauske kommune. De har gitt oss flere gode tomtealternativer og dokumentert hvilke muligheter som kommunens kraftproduksjon kan gi for vårt fremtidige behov for ladeinfrastruktur. Vi ser også frem til at veistrekningen nordover langs E6 skal oppgraderes og vil fortsette å benytte Fauske togterminal i forbindelse med transport av containere som skal videre nordover til Tromsø. Da omlastes det fra toget og rett på lastebil, og ikke via vår sorteringsterminal på Fauske, sier Henriksen i en pressemelding.

Vogntog
Foto: Tore Ellingseter / NRK