Hopp til innhold

Politiet tar i bruk elektrosjokkvåpen i Nordland

Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding tirsdag.

Siden 2019 har politidistriktene som har testet elektrosjokkvåpen rapportert om relativt liten grad av bruk, og det meldes om svært få skader som følge av bruken.

I enkelte tilfeller har bruk av elektrosjokkvåpen hindret bruk av ordinære skytevåpen.

– Politiet i Nordland tar med seg de gode erfaringene fra testperioden i andre politidistrikt, når vi innfører elektrosjokkvåpen. Politiet søker å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt, og med minst mulig inngripende maktmidler. Da er det ekstra viktig at politiet har flere muligheter før vi eventuelt må ta i bruk skytevåpen, sier fungerende politimester Arne Hammer i pressemeldingen.

Våpensystemet som politiet innfører er TASER T7. Våpenet skyter ut små piler som når de treffer et menneske, gir fra seg elektriske pulsar.

Pilene kan trenge gjennom klær, og gir strømstøt med omtrent 22 pulser per sekund i inntil 5 sekunder.

Strømmen gjør at personen får svært sterke smerter og manglende kontroll over muskulaturen, som gjerne fører til at man ikke klarer å holde seg oppreist.

En politibetjent sikter med et gult elektrosjokkvåpen.
Foto: Politiet i Nordland