Hopp til innhold

Tre pågrepet og store mengder våpen beslaglagt - knyttes til høyreekstremt miljø

Politiet har funnet flere titall våpen og pågrepet tre menn fra forskjellige steder i landet. PST er inne i saken, som ifølge politiet har koblinger til høyreradikale miljøer.

Utenfor Bodø politistasjon.

BESLAGLA VÅPEN: Politiet i Nordland har startet etterforskning etter at store mengder våpen ble beslaglagt på en adresse i Bodø.

Foto: Kasper Holgersen / NRK

Det var Romerikes Blad og Avisa Nordland som først omtalte arrestasjonene. De ble gjort i forbindelse med et stort beslag av våpen og ammunisjon hos en mann i 30-årene fra Bodø.

I boligen fant politiet 6 maskingevær, 10 rifler, 5 pistoler, 31 maskingeværbelter, 18 magasiner,mer enn 8.000 skarpe skudd, flere våpendeler i form av uplomberte pistolløp og 5 ladearmer til rifle, og flere lysgranater.

Det skal dreie seg om eldre våpen, noen av dem fra krigens dager. Men ifølge kjennelsen i Salten og Lofoten tingrett skal flere av våpnene være funksjonsdyktige eller ikke plombert.

Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Saken som nå rulles opp skal være knyttet til et nettverk av personer som har kjøpt og solgt ulovlige våpen. Ifølge politiet kan saken kobles til høyreradikale grupperinger.

PST er også involvert i etterforskningen, det bekrefter Martin Bernsen i PST.

– PST er kjent med pågripelsene den siste tiden. Vi følger med på etterforskningene og har et samarbeid med politidistriktene, sier Bernsen til NRK.

Politiet har jobbet med saken i flere uker. I tillegg til Bodø-mannen, er en mann i 30-årene fra Lillestrøm og en mann i 20-årene fra Hamar pågrepet. Begge er siktet for ulovlig befatning av skytevåpen.

Også de er varetektfengslet med brev- og besøksforbud.

Fant våpensamling

Politiadvokat Tore Finne Størmer i Nordland politidistrikt ønsker ikke å komme inn på hvordan politiet fattet mistanke til Bodø-mannen.

Men bekrefter at det ble funnet store mengder våpen og ammunisjon under pågripelsen.

– Pågripelsen ga politiet videre grunn til å gjøre undersøkelse opp mot to andre personer i to andre politidistrikt. Disse to er nå pågrepet. Under ransaking ble det funnet våpen også hos dem, sier Størmer til NRK.

Salten og Lofoten tingrett mener mannen fra Bodø har handlet grovt uaktsomt med hensyn til våpnenes funksjonsdyktighet.

Tore Finne Størmer, politiadvokat Nordland politidistrikt

Politiadvokat Tore Finne Størmer i Nordland politidistrikt.

Foto: Christer Aass

Politiet har ingen formening om hva våpnene skulle brukes til eller hvordan personene har fått tilgang til så mye våpen og ammunisjon.

– Det er det vi håper etterforskningen skal avdekke, sier Størmer til NRK.

Mannens forsvarer er advokat Svein Inge Skipnes. Det har så langt ikke lykkes NRK å komme i kontakt med advokaten.

Våpnene skal undersøkes av Kripos

Mannen i 30-årene som ble pågrepet i Lillestrøm er varetektsfengslet i én uke. Tingretten mente imidlertid at varetektsfengsling i fire uker ville være et uforholdsmessig inngrep.

Heller ikke denne mannen har våpentillatelse, og er derfor siktet for overtredelse av våpenloven. Ifølge kjennelsen i Romerike og Glåmdal tingrett ble det beslaglagt flere våpen hos mannen.

Som hos mannen i Bodø er det tvil om de beslaglagte våpnene er funksjonsdyktige. Noe av dem er eldre våpen som skal være deaktivert.

Likevel mener tingretten at mannen har handlet grovt uaktsomt med hensyn til våpnenes funksjonsdyktighet.

Nå er våpenbeslaget sendt til Kripos, hvor de skal undersøkes. En avklaring av våpnenes tilstand sannsynligvis avklares i løpet av neste uke.

Del av et våpen-nettverk

Ifølge kjennelsen er mannen tilknyttet et nettverk av personer som har kjøpt og solgt ulovlige våpen, og som sannsynligvis har forgreninger til høyreradikale grupperinger.

Tingretten legger til grunn at siktede har hatt kontakt med flere av personene i dette nettverket. Retten mener at mannen, dersom han løslates, får mulighet til å påvirke eventuelle øvrige medskyldige.

– Det er en reell og konkret fare for at siktede kan slette elektroniske spor dersom han får tilgang til internett, skriver tingretten.

Våpensamler

Mannens forsvarer, advokat Ole-Kristian Ringnes opplyser til NRK at hans klient har erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

– Han samlet på å gamle våpen, før en lovendring i oktober 2020. Han er i besittelse av alle disse plomberte våpnene fra samlingen, som han selv beskriver som ubrukelige. Han mener det ikke er straffbart å være i besittelse av dem.

Ifølge Ringnes tar klientens hans avstand fra høyreekstremisme.

– Han betegner seg selv den dag i dag som apolitisk. Han har hatt tilknytning til politisk miljø for noen år siden, sånn som jeg har forstått det var det i sist i 2017. Det vil si lenge før han har hatt noe befatning av noen våpen.

– En del av et samlermiljø

Advokat Sidsel Katralen er oppnevnt som forsvarer for mannen i 20-årene fra Hamar.

Også han er siktet for brudd på våpenloven, og er varetektsfengslet i to uker, med brev- og besøksforbud.

I sin kjennelse legger Buskerud tingrett vekt på våpenbeslagene, samt at disse skytevåpnene ikke er varig deaktivert etter gjeldende regler, og relativt enkelt kan reaktiveres.

Mannen i 20-årene har erkjent å ha oppbevart våpen.

– Siktede har vært en del av noe han karakteriserer som et samlermiljø, hvor det har gått en del våpen rundt i miljøet. Det er viktig at siktede ikke kan påvirke noen i dette miljøet før de er avhørt, skriver retten.

NRK har vært i kontakt med advokat Katralen, som ikke ønsker å kommentere siktelsen, men henviser til Nordland politidistrikt.

Strafferammen for overtredelse av våpenloven er seks måneder.