Paul Strand ny sykehusdirektør

Den nye direktøren ved Nordlandssykehuset får én jobb: rette opp tilliten etter operasjonsskandalen.

Paul Martin Strand

Paul Martin Strand blir ny direktør ved Nordlandssykehuset. Det var kun menn som søkte stillinga.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Det hele startet med at Lillian Olsen stod fram i media, og fortalte om kreftoperasjonen ved sykehuset, der hun fikk fjernet flere organer. Etterpå viste det seg at hun var frisk.

Les mer om feiloperasjonene: Fjernet organer fra friske pasienter

I løpet av ei uke i sommer gikk både en klinikksjef og sykehusdirektør Eivind Solheim av. Nå er hans arvtaker på plass, og det er den nåværende fungerende administrerende direktør, Paul Martin Strand (56) som har rykket opp.

– Tatt godt i mot

Strand skriver i en pressemelding at han vil være opptatt av kvalitet framover.

– Nordlandssykehuset er et sykehus med meget engasjerte og kvalifiserte medarbeidere. Sykehuset har ambisiøse, men realistiske mål for fremtiden der fag, pasientsikkerhet og kvalitet er det viktigste fokus, sier Paul Martin Strand.

– Dette arbeidet skal løpe parallelt med at vi bygger nye sykehus både i Bodø og Vesterålen. Jeg er blitt tatt veldig godt imot i den tiden jeg har vært her og ser frem til å få lede dette arbeidet videre, sier Strand.

– Vi er svært fornøyd med at han har takket ja til å fortsette som administrerende direktør. Strand har de kvalifikasjoner som styret har stilt krav om. Dette sikrer også at vi får god kontinuitet i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet som allerede er påbegynt, sier styreleder Stig Fossum.

– Ny, stri tørn med feiloperasjoner

NRK-journalist Barbro Andersen har fulgt sykehuset i Bodø i mange år, og sier den nye direktøren får operasjonsskandalen på nytt i fanget om kort tid.

– Helsetilsynet har varslet at de har rapporten klar i november/desember. Da får vi vite om de 15 operasjonene som er gjort mot retningslinjene til Helse Nord var uforsvarlige. Da vil folk igjen bli minnet på skandalen. Det sliter på omdømmet, sier Andersen.

– Sykehuset har satt i gang et voldsomt arbeid for å satse på kvalitet og sikkerhet for pasientene etter de mange feiloperasjonene. Det trengs, for mange mistet tilliten til Nordlandssykehuset etter alle medieoppslagene, sier Andersen.

– Får mye på sølvfat

Men det er ikke bare operasjonsskandalene som er utfordring for 56-åringen.

– Sykehuset både i Bodø og på Stokmarknes er under utbygging. Det skaper selvfølgelig optimisme blant de ansatte, men utbyggingskostnadene må ikke overstige budsjettet. Samtidig er arbeidet i gang, og Strand slipper å sloss mot Helsedepartementet for å skaffe penger til bygging.

Strand har fungert som administrerende direktør siden juli. Da har pasientsikkerhet og kvalitet vært høyeste prioritert.

– Arbeidet for å sikre pasientene er godt i gang, og det skal heretter bli en kultur for å si ifra om noe er kritikkverdig. Her kommer Strand til et dekket bord, for sykehuset er i ferd med å bli i forkant av utviklinga på pasiensikkerhet i Norge, sier Andersen.

Voksende helsekøer

Operasjonsskandalen har tatt mye av oppmerksomheten til sykehuset de siste månedene.

– Det kan ha gått ut over både pasientkøene og psykiatrien. Vi ser ventelistene vokser, og her har sykehuset en jobb å gjøre, sier Andersen.

Strand kommer fra Helse Nord, der han har vært direktør for eieravdelinga i Helse Nord. Han har vært innstilt på å gå tilbake til den jobben, men er tydeligvis overtalt til å fortsette i sykehuset. Paul Martin Strand er utdannet siviløkonom.

– Styret har tidligere besluttet at det skal være fagmedisinsk kompetanse i Nordlandssykehusets toppledelse. Jeg vil derfor nå også starte arbeidet med permanent tilsetting av fagmedisinsk direktør, sier Strand.

– Det blir spennende å se hvem han tar med seg inn i ledelsen for å sikre medisinfaglig kompetanse, sier Andersen.

Her er søkerlista til jobben.

Søkerliste Nordlandssykehuset