Hopp til innhold

- Vi må prioritere hvem som skal få hjelp for øyelidelser

Det kan bli svært lange ventetider på øyesykdommer dersom ikke kapasiteten på øyeavdelingene økes.

Lang behandlingskø ved øyeavdelingene på landet sykehus. Øyelegene ber om hjelp til hvem de skla prioritere.

KREVER JEVNLIG BEHANDLING: En gang i måneden reiser Elin Hansen fra Vesterålen til Bodø for å få sprøytet inn ei veske i det venstre øyet. Hun er en av stadig flere nordmenn som rammes av forkalkninger i øyet. Disse pasientene prioriteres, mens for eksempel dem med grå stær havner lengre bak i behandlingskøen.

For fem år siden kunne man ikke behandle forkalkninger i øyet (AMD). I år er det gjort 40 000 behandlinger av denne sykdommen. Dette er en av grunnene til at kapasiteten på offentlige og private øyeklinikker er sprengt.

Folk blir eldre

I tillegg blir folk eldre, og mange flere kommer i den aldersgruppen som først og fremst rammes av slike sykdommer.

Elin Hansen fra Sortland ble akutt rammet av AMD, først på høyre og så på venstre øye. Dersom ikke denne sykdommen behandles, skades øyet. Hun reiser nå til Nordlandssykehuset i Bodø for å få sprøytet ei væske inn i det venstre øyet hver fjerde uke.

Elin Hansen

Elin Hansen.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

– Hvis ikke jeg hadde fått den behandlinga hadde jeg ikke vært i stand til å lese en eneste stavelse, sier hun.

Hansen er svært godt fornøyd med den oppfølginga hun får.

– Det er jo ei lykke at de har funnet opp noe slikt.

Enda større ventetid

Overlege Alexander Skau ved Nordlandssykehuset

Overlege Alexander Skau ved Nordlandssykehuset.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Norsk øyelegeforening har jobbet i fire år med en rapport som viser tilstanden på øyeklinikkene. Nå slår de alarm om sprengt kapasitet.

– I løpet av ganske kort tid de kommende år så vil vi oppleve enda større ventetid på alle tilstander som har med øyehelse og kirurgi å gjøre, sier overlege Alexander Skau ved Nordlandssykehuset. Han er leder i Norsk øyelegeforening.

Rapporten viser at fram mot 2030 vil behovet når det gjelder de tre sykdommene som tar mest kapasitet, øke med 76 prosent. Det gjelder grønn stær, grå stær og AMD.

Grå stær må vente

Ventelistene for grå stær-pasientene er allerede opp mot et år. Siden grå stær ikke skader øyet selv om man venter, blir andre lidelser prioritert foran.

– Dette kan bety at man må vente i mange år før man får gjort enkle grå stær-operasjoner, sier Alexander Skau.

Andre øyelidelser vil havne enda lenger bak i køen.

– Visse lidelser vil hverken bli undersøkt eller operert, sier han.

Helseforetakene skal utrede

Flere av helseforetakene NRK har vært i kontakt med skal sette i gang et arbeid for å se på behovene innenfor behandling av øye.

– Det er ikke sikkert det bare blir snakk om større kapasitet og flere øyeleger, sier fagdirektør Jan Norum i Helse Nord.

Fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge sier øyelegenes rapport er et bra innspill i utredningsarbeidet de skal gjøre.

Etterlyser prioritering

– Det utdannes for få øyeleger i Norge, sier Aleksander Skau i Norsk øyelegeforening.

Han spør seg hvilke prioriteringer som må gjøres hvis ikke kapasiteten på området bedres.

– Man kan stille spørsmål om man skal stille grenser for hvem man skal behandle. Skal man ha aldersgrense i befolkningen for hvem man skal behandle eller ikke, spør han.

Gjennomsnittsalderen for pasienter som behandles for grønn stær er 71 år, for grønn stær er gjennomsnittet 75 år og for AMD 76 år.

Elin Hansen og øyelege Alexander Skau

FÅR GOD HJELP: Elin Hansen fra Sortland er en av dem som får jevnlig behandling for forkalkninger i øyet (AMD) ved Nordlandssykehuset i Bodø. Det blir stadig flere pasienter som henne, og det gjør at øyelidelser som grå stær havner bak i køen.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK