NRK Meny
Normal

Overfiske ødelegger torskebestanden

Norges fiskarlag og kystfiskarlaget frykter kollaps i torskebestanden dersom det russiske overfisket fortsetter.

Barentshavet
Foto: Kystvakten

Men lederne er ikke enige om hvilke grep Norge bør gjøre, for å stoppe piratfiskerne i Barentshavet.

Reidar Nilsen i Norges fiskarlag tror ikke løsningen er å nekte de russiske trålerne fiskeri-lisens i norsk sone.

Da tvinger man båtene til å fiske i russisk farvann og det kan på mange måter gå ut over både kontrollen man har, og ikke minst at man da fisker på torsk som er mye mindre arter, det vil si småfallen fisk.

- Det var derfor russiske trålere i sin tid fikk lisens for å fiske i norsk sone, for at man skulle fiske på en større type torsk, sier Reidar Nilsen.

Har dokumentasjon

NRK avslørte i går at norske myndigheter sitter på omfattende dokumentasjon på at over 100 russiske trålere overfisket kvoten sin, bare i fjor.

Da dette ble kjent ropte også politikerne varsko. Fremskrittspartiet vil nekte russerne å fiske i norsk sone, men regjeringen vil ikke bruke et slikt maktmiddel.

Russerne skal i følge avtalen håndtere overfisket selv, og Nilsen forstår at regjeringen vil vente. Men leder i kystfiskarlaget, Paul Jensen, er ikke like tålmodig.

Bryter avtaler

- Vi har jo stadig inngått nye avtaler med russerne som hele tiden brytes eller ikke blir fulgt opp av russerne.

- Det siste nå er at russerne skal straffe de som overfisker. Det er tydeligvis det departementet tror skal skje, men jeg er ganske skeptisk til at det vil skje, sier Jensen.

Fiskebåtredernes forbund har ved flere anledninger gitt utrykk for at de ønsker at fiskeriavtalen med Russland, skal opphøre.

Dette skyldes at russerne viser liten evne og vilje til å straffe fartøyene som blir tatt for ulovlig fiske, og at norske fiskere rammes når kvotene blir satt ned.

Tynn tråd

Og Kystfiskarlaget er enig med fiskebåtrederne. Jensen mener fiskeriavtalen henger i en tynn tråd.

- Jeg ser ingen hensikt i å inngå en fiskeriavtale dersom russerne fortsetter dette store overfisket.

- En annen ting er jo at dersom overfisket fortsetter så får vi sannsynligvis en kollaps i bestanden ganske snart, og da er vi nødt til å ta drastiske grep, sier Paul Jensen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.