Hopp til innhold

Over 100 kommuner har kuttet sykehjemsplasser

Fra 2020 til 2023 fikk Norge langt flere av de eldste innbyggerne. Likevel har over 100 kommuner redusert antall sykehjemsplasser.

Til sammen ble det 20.078 flere innbyggere på 80 pluss fra 2020 til 2023, samtidig ble det 514 flere disponible sykehjemsplasser, viser de foreløpige Kostra-tallene.

De nye sykehjemsplassene er ikke likt fordelt mellom kommunene. 145 kommuner økte antallet sykehjemsplasser, 74 beholdt samme antall, mens 137 kommuner fikk færre disponible plasser på sykehjem.

Kommunal Rapport skriver at forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn, for eksempel omsorgsboliger, er ikke tallet på sykehjemsplasser avgjørende for kvaliteten på eldreomsorg.

Blant annet har Bodø kuttet 14 sykehjemsplasser, Sømna 8, Brønnøy 7, Rana og Meløy 6 hver og Narvik 2 plasser, ifølge oversikten.
(NTB)

Sentrum sykehjem
Foto: Marie Staberg / NRK