Hopp til innhold

Stadig mer bekymret for lundefuglen

Lundefuglenes kull på Røst kom seg heller ikke i år gjennom sommeren. – Bekymringsnivået øker i takt med hvor mange slike uår vi ser, sier ekspert.

Lundefugler

RØST: Lundefugler har problemer med å finne tilstrekkelig med sild. I år døde lundefuglenes kull på Røst for sjuende år på rad.

Ytterst i Lofoten ligger Røst, den lille øykommunen som har en av verdens største og viktigste bestander av lundefugl.

Tycho Anker-Nilssen

Seniorforsker Tycho Anker-Nilssen i Norsk institutt for naturforskning.

Foto: Privat

Men bestanden av fuglen med det karakteristiske utseendet har likevel hatt en nedgang de siste sju årene. Det bekymrer seniorforsker Tycho Anker-Nilssen i Norsk institutt for naturforskning, som er blant Norges fremste eksperter på lundefugl.

I år døde lundefuglenes kull på Røst for sjuende år på rad.

– Det er klart at lundefugl, som legger ett egg i året, ikke kan holde på slik i evigheter, sier Anker-Nilssen til NRK.no.

Siden 1979 har forskerne fulgt med utviklinga ved kystens største lundebestand. Da de startet for 34 år siden var det 1,5 millioner par lundefugler på Røst. I dag er det bare 410.000 igjen.

Dårlig tilgang på mat

Matmangel og skiftende klima gjør at fuglen ikke klarer å oppfostre ungene. Varmere hav har økt makrellbestanden, som igjen tar sterkt for seg av sildeyngelsen hovednæring raudåte, som også blir påvirket av sildelarvene som trekker nordover fra vestlandskysten og Trøndelag.

Men de siste årene har makrellbestanden hatt gode kår. Også den livnærer seg på silden, som ikke har hatt en god årsklasse på hele ni år. Dette gir dårlige ringvirkninger for lundefuglen.

– Det er først nå vi får se effektene av disse årene, utdyper Anker-Nilssen.

Endring i klimaet

Men det er ikke bare matmangelen som er årsaken til at lundefuglen sliter, for også klimaet har gjort det vanskelig for havets papegøye ved at temperaturen i vannet har vært skiftende.

– Håpet er at det blir litt kaldere i vannet. Det kan være en fordel for silden i et lengre perspektiv, og dermed også for lundene, forklarer forskeren.

På 70- og 80-tallet sank bestanden dramatisk, mens nedgangen har vært jevnere de siste årene.

Utrydningstruet

Lundefuglen holder til langt ute på havet om vinteren. Det er ikke før i april den kommer inn til kysten for å hekke. På sommeren finnes lundefuglen på Vestlandet, men de største koloniene er i Lofoten og nordover.

Lundefuglen er nå på Nasjonal rødliste for truede arter i Norge.