Hopp til innhold

Nytt utvalg skal finne ut hvilken kompetanse Norge trenger - kun én av 18 er fra nord

– Det er oppsiktsvekkende, sier fylkesråd for utdanning i Nordland fylkeskommune, Hild Marit Olsen. Hun savner flere nordlendinger i regjeringens kompetansebehovsutvalg.

Hild Marit Olsen leser på Klara Klok

Hild Marit Olsen sperret øynene opp da hun så kompetansebehovsutvalgets sammensetning.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Hva slags kompetanse trenger norsk arbeidsliv i fremtiden?

Det ønsker regjeringa å finne ut av, og har derfor satt ned et eget kompetansebehovsutvalg som skal se nærmere på saken.

Men i utvalget som består av totalt 18 personer, er det bare én fra Nord-Norge. Fiskeri-, industri- og kunnskapsfylket Nordland er ikke representert i det hele tatt.

Det får Hild-Marit Olsen, fylkesråd for utdanning i Nordland fylkeskommune, til å reagere.

– Det er oppsiktsvekkende, og jeg synes det er sterkt beklagelig, sier Olsen til NRK.

Vil sende brev til statsråden

Kompetansebehovutvalget skal blant annet bidra til mer forskning og til å utnytte allerede eksisterende undersøkelser og analyser på en bedre måte.

Utvalgets arbeid vil være viktig for å bestemme hva slags utdanninger vi skal ha, og hvor stor kapasitet de ulike utdanningene skal ha.

Kunnskapen vil også være nyttig for bedrifter som skal gjøre arbeidsstokken i stand til å møte fremtiden, kan man lese av en pressemelding.

Av de 18 som er oppnevnt til utvalget er 15 fra østlandsområdet.

Avviser kritikken

Kompetansebehovsutvalget oppnevnes i første omgang for tre år.

Den årlige kompetansebehovsrapporten skal avgis innen 1. februar, første gang 1. februar 2018, opplyser regjeringen.

Til kritikken fra Hild-Marit Olsen sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet at hun ikke skal uroe seg.

– Dette utvalget skal ikke beskrive i detalj hver enkelt regions kompetanseutfordringer, men ha tett kontakt med for eksempel fylkeskommunene slik at vi får et best mulig kunnskapsgrunnlag, sier Haugstad, og legger til:

– Vi har nedsatt utvalget nå, og jeg tror at når utvalget kommer i sving vil også Nordland fylkeskommune oppleve at dette utvalget er kompetent til å delta i undersøkelsen av kompetansebehovet i Nordland.

Bjørn Haugstad

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet sier det ikke er noen grunn til bekymring.

Foto: Jøte Toftaker / NRK