Hopp til innhold

Nytt sykehus i fare

Universitetssykehuset Nord-Norge har brukt investeringspengene på andre formål.

Narvik sykehus

Narvik har behov for et nytt sykehus, men pengemangel gjør at arbeidet kan bli utsatt.

Foto: NRK

Det bekrefter styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol til avisa Fremover.

Universitetssykehuset må ifølge avisa velge mellom å bygge nytt sykehus i Narvik eller ei ny sykehusfløy i Tromsø. Kaldhol tror ikke det er realistisk at begge prosjektene realiseres samtidig.

Bjørn Kaldhol

Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol

Foto: NRK

- Unversitetssykehuset Nord-Norge er kommet i bakleksa fordi penger er omdisponert til andre formål. De akutte problemene er selvforskyldt, sier han til avisen.

I dag skal styret i UNN diskutere budsjettsituasjonen.

Mangler milliarder

For perioden 2009 til 2018 mangler sykehuset årlig 100 millioner kroner til investeringer – til sammen en milliard kroner, forteller administrerende direktør i UNN, Tor Ingebrigtsen til Fremover.

Han mener dette stiller UNN i den vanskelige situasjonen der de må velge mellom prosjektene i Narvik og Tromsø.

Byggingen av den såkalte Afløya ved UNN Tromsø i Breivika vurderer Tor

Tor Ingebrigtsen

Tor Ingebrigtsen

Foto: NRK

Ingebrigtsen som en forutsetning for at UNN skal kunne videreutvikle sine
region- og universitetssykehusfunksjoner. Og skal det overhodet være mulig å videreføre lokalsykehusdrift i Narvik, må det bygges et nytt sykehus i byen.

UNN vil gjerne gjennomføre begge prosjektene, og har derfor sendt saken videre til Helse Nord og Helsedepartementet.

Har ikke penger

Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol forklarer at han ikke kan legge mer penger på bordet.

– Vi har en investeringsramme på 700 millioner kroner årlig. Innenfor denne rammen kan alle de prioriterte prosjektene realiseres, men det forutsetter at sykehusene har orden på sin økonomi, sier Kaldhol til Fremover.

Han mener planprosessene avgjør hva som må komme først.

– Det er nok ikke realistisk å bygge både A-fløya og nytt sykehus i Narvik samtidig. At prosjekt blir satt opp mot hverandre er helt normalt. Det er det som kalles prioritering, fastslår han.