NRK Meny
Normal

Ny rapport: – Lofast ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Fastlandsforbindelsen Lofast har ikke vært et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, konkluderer en ny rapport fra Universitetet i Nordland.

Lødingen Lofast

Målet med Lofast var at prosjektet skulle gi reduserte transportkostnader samt at det skulle bli mulig å kjøre til og fra Lofoten til alle døgnets tider. Dette målet er oppnådd med fastlandsforbindelsen.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

– Lofast er som mange vegprosjekter i distriktene, ikke et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Veien i svært liten grad bidratt til å utvide arbeidsmarkedet i Lofoten og skape en mer integrert region, er en av konklusjonene i rapporten «Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)», med undertittel «Erfaringer etter 6 års drift».

Likevel har trafikken blitt rundt ti prosent høyere enn forventet.

– Men hadde det såkalte Hadselfjordalternativet blitt valgt – en undersjøisk tunnel under Hadselfjorden – istedenfor nordre trasé fra Fiskebøl til østsiden av Raftsundet, ville prosjektet vært mer lønnsomt, konkluderer rapporten.

– Valgte feil trasé

Lofotens fastlandsforbindelse hadde i utgangspunktet to hovedtraséer; gjennom Vesterålen via tunnel under Hadselfjorden eller østover mot E10 (nordre trasé) som omfattet alle alternativene fra østsiden av Raftsundet og videre mot E10 enten i Sigerfjord, Gullesfjordbotn eller Kanstad.

Målet med rapporten, som er ledet av forskningsleder Gisle Solvoll ved Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi, Handelshøgskolen i Bodø, er å se på hvor vellykket har byggingen av Lofast har vært ut fra et operasjonelt, taktisk og strategisk synspunkt.

– Politikerne mest opptatt av prislapp

Forskerne mener at politikerne i regionen var mer opptatt av pris og miljøhensyn og mindre opptatt av Lofast sin samfunnsmessige betydning.

– Blant regionale politikere dreide diskusjonene seg stort sett om kostnader, nytte og miljøspørsmål knyttet til vegbyggingen. Dermed ble ikke Lofast sin potensielle samfunnsmessige funksjon for Lofoten og Vesterålen debattert. I ettertid har spesielt sykehus- og flyplasstrukturen vært diskutert, skriver forskerne.

Forskerne mener også at dersom Hadselfjordtunnelen hadde blitt valgt hadde mulighetene for at Lofoten og Vesterålen kunne klart seg med ett sykehus og to flyplasser – en i Lofoten og en på Andenes.

Forskerne mener dette viser hvor viktig det er å formulere samfunnsmål ved gjennomføringen av større samferdselsprosjekter.

– Styrker ikke regionen

Målet med Lofast var at prosjektet skulle gi reduserte transportkostnader samt at det skulle bli mulig å kjøre til og fra Lofoten til alle døgnets tider. Dette målet er oppnådd med fastlandsforbindelsen.

Rapporten konkluderer at Lofast har gjort det enklere å pendle i regionen.

– Det er imidlertid relativt få individer vi snakker om, slik at Lofast ikke har bidratt i noen betydelig grad til å utvide arbeidsmarkedet i regionen, ifølge rapporten.

Men i et regionforstørringsperspektiv kan imidlertid Lofast ikke sies å ha vært vellykket.

– Dagens trasé gir et dårlig grunnlag for å bygge en sterkere region, gjennom gjennom eksempelvis etablering av felles infrastruktur knyttet til flyplass og sykehus samt for å kunne utvikle sterkere integrasjon i arbeidsmarkedet. Det ovenstående innebærer at Lofast må sies å ha vært et operasjonelt vellykket prosjekt, et delvis takstisk vellykket prosjekt men et strategisk mindre vellykket prosjekt.