Hopp til innhold

Norge gror igjen, geograf fortviler over utviklingen

Oskar Puschmann dokumenterer gjennom bilder hvordan bygdenorge gror igjen. Det går ut over dyre og plantelivet i områdene.

Viser utviklingen av jorden uten gårdsbruk.

Bildene er fra flere steder i Norge. De viser hvordan terrenget forandrer seg uten gårdsbruk.

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Puschmann har gjennom de siste 15 årene tatt 2500 bilder, og dokumentert hvordan gårdsbruket i Norge har forandret seg. De siste årene har antall gårdsbruk i Norge sunket dramatisk. Dette får konsekvenser for miljøet.

Det blir større avstand mellom de gode gårdbrukene. Dette går ut over dyre og plantelivet, som mister levegrunnlaget sitt. Eksempelvis ser vi i Sørfold(Nordland, journ.anm) at fuglene forsvinner på grunn av mangel på innsekter på jordene, forteller Puschmann.

– Bonden er utrydningstruet

For når bøndene legger ned arbeidet tar mjødurt og bjørk over og kulturlandskapet forsvinner. Puschmann tror konsekvensene blir enda større i fremtiden.

Oskar Puschmann tar bilder for å dokumentere konsekvensene av avviklingen av gårdsbruk

Gjennom kameraet dokumenterer Oscar Puschmann konsekvensene av avviklingen av gårdsbruk i Norge.

Foto: Ola Helness/NRK

– Nå er det såpass få gårdsbruk igjen, jo flere som legges ned, jo mer alvorlig blir det. I Nord-Norge, hvor det bor få folk flere steder, vil ikke de nedlagte gårdsbrukene tas over av andre. Det er dramatisk, bonden burde nesten vært på listen over utrydningstruede arter, så alvorlig er det, sier han.

Når landskapene gror igjen, forsvinner også utsikten for turistene. Nå har også de ferierende begynt å klage på at landskapene gror igjen.

Puschmann jobber som landskapsgeograf og fotograf. Han henter frem historiske bilder, og tar bilder fra nøyaktig samme sted for å dokumentere utviklingen. Ifølge Puschmann vil 10 000 norske gårdsbruk bli lagt ned i løpet av de nærmeste årene. Siden årtusenskiftet er 25 000 gårdsbruk lagt ned i Norge.

I bygda Lappelv nord for Fauske er det en bonde igjen, som holder noe av veksten nede. Skulle han selge gården, vil driften bli lagt ned.

Får økonomisk støtte

Bygda Ørnes/Engan er en av 22 utvalgte kulturlandskap, hvor bøndene får økonomisk drahjelp fra staten for å ta vare på jorda. Terje Nystadbakk er en av to bønder i området, som prøver å holde veksten nede.

Fjerner vekst

Fjerner slått: Bonde Terje Nystadbakk prøver å holde veksten nede på gårdsbruket sitt.

Foto: Ola Helness, NRK

– Det er mye jobb, vi har cirka 120 sauer igjen på beite. På et vanlig gårdsbruk gjør man slåtten på to uker, her bruker vi hele juli måned på det, forteller han.

Puschmann tror ikke prosjektet er nok for å ta vare på jorda i Norge. Han mener noe må gjøres for å gjøre det lettere å drive gårdsbruk i Norge.

– Politikken må fokusere på hva vi kan bruke jordarealene til. Vi må se på det med nye øyne, og utvikle lovverket. Eksempelvis bør det være mulig for gårdbrukere å gjere inn større områder, uten å måtte inngå avtaler med naboer som ikke bor på stedet, sier han.