Nordsjødykkerne klare til kamp

Fredag leverte Nordsjødykkeralliansen sin stevning mot staten. 19 av dykkerne bor i Nord-Norge.

Rolf Engebretsen, en av talsmennene i Nordsjødykker Alliansen.
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Alliansen hevder staten visste at dykkernes liv og helse ble ødelagt under pionerdykkinga i Nordsjøen.

De mener at staten bevisst lot være å gripe inn for å sikre landet tilgang til oljerikdommen i havet. Stevningen ble overlevert Oslo tingrett fredag.

Advokat Marius Reikerås mener saken støtter seg til grunnleggende menneskerettigheter og er den viktigste som er reist i Norge etter krigen. 

- Vi mener staten er skyldig i grunnleggende brudd på menneskerettighetene. Jeg kan ikke se at vi har hatt en liknende omfattende sak i norsk etterkrigshistorie, sier Reikerås. 

Staten trengte penger

Bakteppet for søksmålet er statens jakt på oljen som ble oppdaget på bunnen av Nordsjøen på 60-tallet. Landet trengte inntekter og dykkerne ble redskapen for å få oljen opp av havet og penger inn i statskassen.

Men fra 1967 fram til 1990 omkom et stort antall dykkere og omlag 350 dykkere pådro seg varige og tildels store helseskader. Bjørn Bjørhusdal på Mo i Rana er en av dem som skaffet Norge velstand. Nå er han uføretrygdet.

- Jeg kan ikke sove lengre enn noen timer. Så må jeg opp å røre meg for at smertene ikke skal bli for store, sier Bjørnhusdal.

Alliansen mener skadene er statens ansvar og legger nå frem et prosesskriv på 260 sider, med 2000 dokumenter som bilag. Justispolitisk talsmann i Frp, Jan Arild Ellingsen, tror de har en sterkt sak.

- Jeg tror de skal klare å dokumentere at den norske stat kjente til farene ved dykkingen, sier Ellingsen.

Ikke juridisk ansvar

Stortinget har tidligere gitt dykkerene en økonomisk erstatning, men sa samtidig at staten ikke hadde juridisk ansvar for de skadene som dykkerne fikk.

Dette mener Reikerås er feil, og nå blir 70 vitner innkalt. Blant dem statsminister Jens Stoltenberg, tidligere statsminister Gro Harlem Bruntland, tidligere olje- og energiminister Gunnar Berge og konsernsjef i Hydro, Eivind Reiten.

- Det primære formålet vårt er å få avdekket hva staten faktisk viste, sier advokat Reikerås.   

Saken starter 27. februar. Dykkerne har bedt om 6 til 8 uker, men får i første omgang 20 dager til å prøve sin sak for retten.