Norsk havørn - en reddende engel

Havørn fra Salten får nå æren for å ha gitt nytt liv til bestandene i både inn- og utland.

Havørn

Havørna har vært utrydningstruet både i Norge og i utlandet. Nå er trenden snudd takket være nordnorsk ørn.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Den får mye skryt, havørna fra Salten. Først og fremst for å ha berget den norske bestanden, men nå også for å ha reddet bestandene på de britiske øyer.

– Å gi den æren for det er på ingen måte å ta for hardt i, sier leder i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Alv Ottar Folkestad.

Alv Ottar Folkestad

Leder i Norsk Ornitologisk Forening og «Prosjekt havørn», Alv Ottar Folkestad.

Foto: Øystein Windstad

– Grunnmuren i vår bestand

I Norge ble havørna totalfreda i 1968. Dette skjedde etter påtrykk fra naturvernere og ornitologer som så resultatene av lang tids jakt på fuglen.

Både bruk av skytevåpen, gift, og reirplyndring, i tillegg til økt forekomst av miljøgifter, bidro til at bestanden til slutt ble vurdert til å være kritisk lav.

Gjennom NOFs «Prosjekt havørn» greide man å gjenopprette normalbestanden her til lands ved å flytte havørn fra Salten til resten av landet.

– Havørna fra Salten var grunnmuren i den norske bestanden da den var på sitt laveste. Ørna var livskraftig der og de som sto for innsamlinga, med Harald Misund i spissen, er de som skal ha æren for alt som har skjedd siden, sier Folkestad.

Hør saken her:

En reddende engel

Etter at bestanden i Norge var kommet på normalnivå startet arbeidet med å hjelpe andre land. I Skottland og Irland var ørna helt utryddet inntil den norske ørna ble fløyet over Nordsjøen som en reddende engel.

– Det er nordnorsk havørn som har dannet grunnlaget for at man i det hele tatt har kunnet gjort dette, sier Folkestad om gjeninnføringsprosjektet på de britiske øyene.

Prosjektet har gått i tre perioder. Fra 1975-85, 1993-98 og fra 2007 frem til i dag. I begge de første periodene var det ørn fra Salten som ble sendt over.

I år ble det sendt 16 havørnunger til Skottland og 23 til Irland fra trøndelagskysten og Vestlandet. Så langt ser det ut til at tiltaket har vært en suksess.

– Utviklingen til nå ser bra ut. Det er enda litt tidlig å si for prosjektet som har gått fra 2007 frem til i dag, men erfaringsmessig er det all grunn til å tro at dette vil komme i mål, sier Folkestad som kan fortelle at det i dag er cirka 60 hekkende par i Skottland.

Se video fra siste oversendelse til Irland:

Video Havørn sendes til Irland

Havørn sendes til Irland

Kom flyvende hjem igjen

Selv om eksporten av norsk havørn ser ut til å ha sørget for stabile bestander på de britiske øyene, er det ikke alle ørnungene som finner seg like godt til rette i eksil.

– Da vi ikke hadde samme erfaringsgrunnlag som vi har nå kunne vi se at enkelte ørner hadde visse oppstartsproblemer. De fomlet litt og gikk blant annet tre og tre i par, sier Folkestad. Havørn er i utgangspunktet en fugl som holder seg i tospann.

En unge hadde spesielt store vansker med tilpasningen, og fant rett og slett ut at hun skulle fly hjem igjen.

– Det var ei ørn som kom flyvende tilbake til Norge over Nordsjøen fra Shetland. Den slo seg til slutt ned her på berget og har vist seg å være ytterst produktiv, forteller Folkestad.