Må kutte «badestudier» med en gang – taper millioner

Høgskolen i Nesna har fått kontant beskjed fra Kunnskapsdepartementet. Utenlandsstudiene må kuttes umiddelbart. – Dette betyr at vi må si nei til 252 studenter, sier rektoren.

Studenter fra Norge på stranda på Bali, Indonesia

SLUTT: Høgskolen i Nesna har fått streng beskjed fra Kunnskapsdepartementet: – Kutt utenlandsstudiene umiddelbart. Her er norske studenter på en av strendene på Bali.

Foto: Jonas Eilertsen

Rektor ved Høgskolen i Nesna, Svein Erik Forfang

Rektor ved Høgskolen i Nesna, Svein Erik Forfang.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Konsekvensen kan bli at Høgskolen taper flere millioner kroner, sier rektor Sven Erik Forfang.

– Vi vil tape mellom 8–10 millioner kroner i året på at studiene blir stoppet og erstatninger vi må betale til samarbeidspartnere for at vi må bryte inngåtte avtaler fra høsten.

Høgskolen i Nesna har allerede begynt en treårig utfasing av utenlandsstudiene, men det holder ikke. I et brev som Helgelands Blad i dag omtaler, krever Kunnskapsdepartementet full stopp allerede fra 1. august.

Bakgrunnen er et ønske fra departementet om å få bukt med såkalte «badestudier».

Må avvikle umiddelbart

«Departementet har ikke funnet grunnlag for at studiene kan fortsette i en avviklingsfase. Vi mener at det ikke foreligger særskilte og tungtveiende grunner til at enkelte studietilbud bør opprettholdes», står det i brevet hvor departementet også ber Høgskolen avvikle samarbeidet med GoStudy om alle studier i utlandet med umiddelbar virkning.

Det vil si at Høgskolen ikke lenger får lov å tilby studier i for eksempel asiatisk kampsport på Bali, engelsk i Australia eller spansk på Cuba.

– Det betyr også et tap av omdømme. Vi har nå 252 søkere fra høsten 2015, og det blir krevende å fortelle dem at det ikke blir studier. Vi har også ansatt folk som fra 1. august ikke har arbeid, sier rektoren.

Høgskolen i Nesna

LEGGER NED: Nesna har årlig rekruttert cirka 250 studenter til sine studier i utlandet. Nå er det snart slutt.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Skuffet

Forfang er skuffet over at dialogen med departementet ikke har nådd frem og at argumentene ikke er hørt.

– Vi mener dette er en god utdanning, med gode søkertall, gode karakterer og gode tilbakemeldinger fra studentene. Nokut har også gått god for studiene, sier Forfang.

Han synes det er urettferdig at «Høgskolen i Buskerud og Vestfold» og «Høgskolen i Oslo og Akershus» har fått dispensasjon for å fortsette med utenlandsstudiene gjennom sin samarbeidspartner Kulturstudier.

Men hos departementet er det ingen nåde å få.

– Departementet vil ha en dialog med høgskolen om hvordan avviklingen kan gjennomføres så raskt som mulig, skriver avdelingsdirektør Rolf L. Larsen i en e-post til NRK.

Mange ungdommer velger å reise til utlandet for å ta delstudier. Høgskolen i Nesna sender studenter til Bali i Indonesia, og eksamensresultatene er gode - til manges overraskelse.

Reportasje fra 2010: Mange ungdommer velger å reise til utlandet for å ta delstudier. Høgskolen i Nesna sender studenter til Bali i Indonesia, og eksamensresultatene er gode – til manges overraskelse.