Hopp til innhold

Nedgang i torskeeksporten

Norge eksporterte torsk, sei og hyse for 180 millioner kroner mindre i januar i år, enn samme måned i fjor.

Torsk

Lavere pris på torsk gir utslag for fiskerinæringen.

Foto: Colourbox

Eksporten av torsk, sei og hyse kom på totalt 785 millioner kroner i januar, viser nye tall fra Eksportutvalget for fisk og SSB.

Dette inkluderer klippfisk, saltfisk og tørrfisk, og målt mot januar i fjor er dette en reduksjon på 180 millioner kroner.

- Det er fortsatt knyttet usikkerhet til torskefiskeksporten, og signaler fra markedene er at det råder stor nervøsitet med hensyn til både valutautvikling og finansiering, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

Fallet er størst for klippfisk sei til Brasil, men også for fryst hel torsk og hyse er reduksjonen stor.

- For de som blir rammet av nedgangen kan det være grunn til bekymring, men de store aktørene tåler en prisreduksjon, sier Johansen.

Tørrfiskeksporten øker

Selv om omsetningen til næringen er lavere enn på samme tid i fjor, så eksporterer fortsatt fiskerinæringen store volum fisk.

- Volumet er faktisk høyere for flere slag enn vi så i fjor, men fordi prisen er lavere, er inntjeningen dårligere, sier Johansen.

Eksporten av tørrfisk økte med totalt 25 millioner kroner i januar til 76,8 millioner kroner. Det er hovedsaklig Italia som står for økningen. Dette kombinert med et høyere volum gav en verdivekst på 15,3 millioner til 55,2 millioner fra januar i fjor.

Det ble eksportert klippfisk for 291 millioner kroner i januar og dette er en reduksjon på 70,2 millioner fra samme tid i fjor. Målt i volum tilsvarer dette en reduksjon på 3 550 tonn.

Det er klippfisk av sei til Brasil som står for den største reduksjonen med et fall på 48,3 millioner kroner, til 115 millioner kroner. Klippfisk torsk ble redusert med til sammen 10 millioner.

Til Portugal var det imidlertid en økning på 37 millioner. Saltfisk av torsk ble redusert med 15,7 millioner kroner mot januar i fjor.

Prisreduksjon for fersk og fryst

For ferske torskefiskprodukter var det en nedgang på 18 millioner kroner i januar målt mot samme tid i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere priser og volumer på ferske hyseprodukter til Danmark og Storbritannia, samt en volum- og prisreduksjon av fersk hel torsk til Danmark.

I januar var det en nedgang for fryste torskefiskprodukter på 89 millioner kroner. Fryst hel hyse ble redusert med 23 millioner kroner. Målt i volum var det imidlertid en oppgang på 7 prosent.

Fryst hel torsk falt med 20 millioner i verdi på økende volum. Det var et fall i prisen på 9 kr per kilo mot januar i fjor. Kina er største importør av både fryst hel torsk og hyse.

Torskeblokk falt med over 24 millioner kroner og ble redusert med 700 tonn i volum. Prisen derimot øker over 5 kr/kg. Det er særlig det britiske markedet som faller med både sviktende volumer og prisfall på nær 10 kr/kg.

Stor økning for torsk fra havbruk

Torsk fra havbruk fortsetter å vokse og i januar var eksporten på totalt 30 millioner kroner. Dette er en økning på 7 millioner kroner fra januar 2008. Økningen er på 3,8 millioner kroner for fersk hel på og 3,2 millioner kroner for fersk filet.

Prisen på hel torsk var i januar 30,13 kr/kg mot 35,70 kr/kg til samme tid i fjor. For fersk filet av oppdrettstorsk var prisen i januar 76,95 kr/kg, en økning på kr 3,89 fra januar i 2008.

Danmark og Frankrike er de største markedene for oppdrettstorsken, men Sverige øker kraftig og importerte over 200 tonn hel oppdrettstorsk i januar.