Hopp til innhold

8000 måker har forsvunnet fra dette naturreservatet

Det som før var et yrende og levende sjøfuglreservat med 8000 krykkjer, er nå blitt helt stille.

Sandvika i Bø

STILLE: I Vesterålen har hele 90 prosent av krykkjene forsvunnet på 25 år og Nykvåg Naturreservat i Bø er nå nesten helt uten krykkjer, ifølge en kartlegging fra SEAPOP.

Foto: Jan-Helge Andersen

Over hele Nord-Atlanteren sliter krykkja med å overleve. Nå har forskerne kartlagt noen av de viktigste hekkeplassene for sjøfuglen, og resultatet er nedslående.

I Vesterålen har hele 90 prosent av krykkjene forsvunnet på 25 år og Nykvåg Naturreservat i Bø er nå uten krykkjer, ifølge en kartlegging fra SEAPOP.

Det står i sterk kontrast til det yrende fuglelivet som kjennetegnet naturreservatet for bare noen tiår tilbake og som var hovedårsaken til at området ble vernet.

På 70-tallet ble det registret 8000 krykkjer i Nykvåg og fuglefjellet var en viktig hekkelokalitet for krykkje.

– Dette er uten tvil en svært dramatisk nedgang, forteller Geir Systad, som er sjøfuglforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Krykkje

KRYKKJE: Krykkjen er fredet trekkfugl som lever av fisk og marint dyreplankton. Nå må de fly stadig lengre for å finne mat.

Foto: Knut-Sverre Horn

Ungene overlever ikke

Mangel på mat er en av hovedårsakene til at krykkja, som er en sjøfugl som tilhører måkefamilien, er i kraftig tilbakegang langs hele kysten.

I store deler av året forflytter krykkjene seg over enorme havområder på jakt etter mat, men i hekkesesongen må voksenfuglene sikre at ungene får nok næring til å vokse opp. De er derfor avhengige av å returnere til kolonien med jevne mellomrom for å mate ungene og dermed sikre også seg selv med nok næring.

Når næringstilgangen svikter i denne fasen, går det hardt utover bestanden. I flere kolonier har hverken krykkje eller lunde produsert unger siden 2006.

– Uten nok mat dør ungene. De siste årene har krykkjene, i likhet med lundefuglen, slitt med å få ungene til å overleve. Da går naturlig nok bestanden ned.

Tomt krykkjeegg

MATMANGEL: Når krykkjeforeldrene ikke finner nok mat, lider mange av ungene en trist skjebne.

Foto: Eric Fokke

Flyr 500 kilometer på desperat matjakt

Klimaendringer, overfiske og svingninger i økosystemet kan være årsaker til at næringstilgangen svikter.

Over en periode på flere år har forskerne fulgt krykkjenes matjakt i Nord-Norge gjennom GPS-sendere festet til sjøfugl fra ulike kolonier.

Kartleggingen viser at fuglene presses til å fly stadig lengre for å finne mat.

På grunn av den lange perioden voksenfuglene brukte på turene, og mengden av mat de klarte å transportere, ble dette for tøft for storparten av ungene, som døde av sult.

SEAPOP, "Sjøfugl i Norge"

I enkelte perioder sviktet næringstilgangen plutselig og krykkjene blir nødt til å fly opp mot 500 kilometer vekk fra kolonien for å finne nok mat til seg selv og ungene.

På grunn av den lange perioden voksenfuglene brukte på turene, og mengden av mat de klarte å transportere, ble dette for tøft for storparten av ungene, som døde av sult, skriver SEAPOP i rapporten.

– Vanskelig å vite hvordan fugledøden kan stanses

Nå prøver forskerne å finne ut hvordan den massive fugledøden kan stanses.

– Det som regulerer sjøfuglbestanden er blant annet klima og til en viss grad fiskeriene. Nå forskes det både på klimaendringer og fiskeriene for å finne ut hvilke tiltak man kan sette inn for å forsøke å hindre en ytterligere reduksjon av sjøfuglbestanden, sier Systad, som likevel tror det kan bli vanskelig å finne konkrete tiltak.

– Det er snakk om store systemer og det kan være vanskelig å vite hvor man skal sette inn støtet. Å forandre klimaet er en tøff sak, men vi jobber med problemstillingen, sier forskeren.

– Tror du vi fortsatt har krykkje og lundefugl i norsk fauna om 25 år?

– Det å spå om framtiden er vanskelig, men jeg tror ikke lundefugl og krykkje vil bli helt utryddet i løpet av de neste tiårene. Det kan likevel hende at nivået kommer på et enda lavere nivå enn vi ser i dag.

Tom krykkjevegg

TOMME HYLLER: Norsk institutt for naturforskning (NINA) får inn rapporter fra folk som observerer lundefugl og krykkje på steder man vanligvis ikke finner sjøfugl.

Foto: Eric Fokke