8000 måker har forsvunnet fra dette naturreservatet

Det som før var et yrende og levende sjøfuglreservat med 8000 krykkjer, er nå blitt helt stille.

Sandvika i Bø

STILLE: I Vesterålen har hele 90 prosent av krykkjene forsvunnet på 25 år og Nykvåg Naturreservat i Bø er nå nesten helt uten krykkjer, ifølge en kartlegging fra SEAPOP.

Foto: Jan-Helge Andersen

Over hele Nord-Atlanteren sliter krykkja med å overleve. Nå har forskerne kartlagt noen av de viktigste hekkeplassene for sjøfuglen, og resultatet er nedslående.

I Vesterålen har hele 90 prosent av krykkjene forsvunnet på 25 år og Nykvåg Naturreservat i Bø er nå uten krykkjer, ifølge en kartlegging fra SEAPOP.

Det står i sterk kontrast til det yrende fuglelivet som kjennetegnet naturreservatet for bare noen tiår tilbake og som var hovedårsaken til at området ble vernet.

På 70-tallet ble det registret 8000 krykkjer i Nykvåg og fuglefjellet var en viktig hekkelokalitet for krykkje.

– Dette er uten tvil en svært dramatisk nedgang, forteller Geir Systad, som er sjøfuglforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Krykkje

KRYKKJE: Krykkjen er fredet trekkfugl som lever av fisk og marint dyreplankton. Nå må de fly stadig lengre for å finne mat.

Foto: Knut-Sverre Horn

Ungene overlever ikke

Mangel på mat er en av hovedårsakene til at krykkja, som er en sjøfugl som tilhører måkefamilien, er i kraftig tilbakegang langs hele kysten.

I store deler av året forflytter krykkjene seg over enorme havområder på jakt etter mat, men i hekkesesongen må voksenfuglene sikre at ungene får nok næring til å vokse opp. De er derfor avhengige av å returnere til kolonien med jevne mellomrom for å mate ungene og dermed sikre også seg selv med nok næring.

Når næringstilgangen svikter i denne fasen, går det hardt utover bestanden. I flere kolonier har hverken krykkje eller lunde produsert unger siden 2006.

– Uten nok mat dør ungene. De siste årene har krykkjene, i likhet med lundefuglen, slitt med å få ungene til å overleve. Da går naturlig nok bestanden ned.

Tomt krykkjeegg

MATMANGEL: Når krykkjeforeldrene ikke finner nok mat, lider mange av ungene en trist skjebne.

Foto: Eric Fokke

Flyr 500 kilometer på desperat matjakt

Klimaendringer, overfiske og svingninger i økosystemet kan være årsaker til at næringstilgangen svikter.

Over en periode på flere år har forskerne fulgt krykkjenes matjakt i Nord-Norge gjennom GPS-sendere festet til sjøfugl fra ulike kolonier.

Kartleggingen viser at fuglene presses til å fly stadig lengre for å finne mat.

På grunn av den lange perioden voksenfuglene brukte på turene, og mengden av mat de klarte å transportere, ble dette for tøft for storparten av ungene, som døde av sult.

SEAPOP, "Sjøfugl i Norge"

I enkelte perioder sviktet næringstilgangen plutselig og krykkjene blir nødt til å fly opp mot 500 kilometer vekk fra kolonien for å finne nok mat til seg selv og ungene.

På grunn av den lange perioden voksenfuglene brukte på turene, og mengden av mat de klarte å transportere, ble dette for tøft for storparten av ungene, som døde av sult, skriver SEAPOP i rapporten.

– Vanskelig å vite hvordan fugledøden kan stanses

Nå prøver forskerne å finne ut hvordan den massive fugledøden kan stanses.

– Det som regulerer sjøfuglbestanden er blant annet klima og til en viss grad fiskeriene. Nå forskes det både på klimaendringer og fiskeriene for å finne ut hvilke tiltak man kan sette inn for å forsøke å hindre en ytterligere reduksjon av sjøfuglbestanden, sier Systad, som likevel tror det kan bli vanskelig å finne konkrete tiltak.

– Det er snakk om store systemer og det kan være vanskelig å vite hvor man skal sette inn støtet. Å forandre klimaet er en tøff sak, men vi jobber med problemstillingen, sier forskeren.

– Tror du vi fortsatt har krykkje og lundefugl i norsk fauna om 25 år?

– Det å spå om framtiden er vanskelig, men jeg tror ikke lundefugl og krykkje vil bli helt utryddet i løpet av de neste tiårene. Det kan likevel hende at nivået kommer på et enda lavere nivå enn vi ser i dag.

Tom krykkjevegg

TOMME HYLLER: Norsk institutt for naturforskning (NINA) får inn rapporter fra folk som observerer lundefugl og krykkje på steder man vanligvis ikke finner sjøfugl.

Foto: Eric Fokke

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.