Hopp til innhold

Nå får Audun (7) endelig penger fra Husbanken

Men langt fra så mye som familien har ønsket. Dermed må alle byggeplaner gjøres om.

Audun og pappa

Audun (7) får en god klem fra far Atle Jensen. Han får nå tilskudd fra Husbanken. Dermed kan han være hjemme mens foreldrene har avlastning.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Gyri Mentzoni

Etter at Gyri Mentzoni stod fram i NRK tidligere i høst har hun fått flere telefoner fra andre familier som har opplevd samme problem med Husbankens tilskuddsordning.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Mor Gyri Mentzoni er lettet over at Husbanken og kommunen nå har gitt muntlig beskjed om et tilskudd på ca. 300.000 kroner til familien i Kabelvåg i Lofoten.

Penger som skal brukes til å tilpasse boligen til deres 7 år gamle sønn Audun med Downs syndrom og autisme.

Samtidig er Gyri Mentzoni betenkt over at det ikke er mer penger å hente ut for familier som har svært store behov for tilskudd.

– Vi har nå kommet opp med en plan B. Vi ser nemlig at vi ikke kommer i mål slik vi opprinnelig hadde tenkt, men vi kan ikke vente lenger på ei løsning, sier Mentzoni.

Nå planlegger familien å bygge ut boligen fra ei lita utleieleilighet på huset, og dermed kanskje halvere de opprinnelige kostnadene. Men denne løsningen betyr tapte inntekter fra utleie, og opptak av lån på ca. 1.5 millioner kroner.

Nå er jeg mest lettet over at vi ser lys i tunnelen og at vi ser at vi kan starte bygging forhåpentligvis i april.

Fastlåst situasjon

Denne uka fortalte NRK om Monica Tangen og hennes sønn Troy (3) som står i fare for å miste tilbud om avlastning fordi hun ikke har råd til å tilpasse boligen til den funksjonshemmede sønnen.

For å få råd til å bygge en spesialtilpasset bolig betyr det at hun trenger et stort tilskudd, noe som verken kommunen eller Husbanken kan gi.

Husbanken fikk i 2015 fem ganger så mange søknader som det finnes midler i ordningen. I Tangen og Mentzonis region i Nordland og Troms var det kun 6.1 millioner til fordeling. Og pengene de fordeles i stor grad ut flatt til de 60 kommunene i regionen.

Monica Tangen og Troy

Monica trenger egentlig en hofteoperasjon, men det er utsatt fordi hun frykter sønnen da havner på institusjon.

Foto: Vilde Bratland Erikstad

Mentzoni opplever at det ikke er praktisk mulig å få ut store nok tilskuddsbeløp.

– Her stemmer kartet og terrenget ikke overens. Hadde vi vært klar over at det ikke var mer penger å hente i ordningen, så hadde vi ikke gått i gang med dette slik vi gjorde.

Hun mener de reelle tallene over hva man faktisk kan forvente å få innvilget må synliggjøres langt bedre.

Åpner for milliontilskudd

Nylig lanserte Husbanken en ny nettportal for informasjon om velferdstiltak i boliger. Her kan blant annet saksbehandlere i kommunene finne veiledning til hvordan de skal behandle søknadene.

Her er beskrives det hvordan familier med barn varig behov for pleie og avlastning kan få tilskudd på 1.000.000 kroner.

Søkerne er i målgruppen og barnet vil ha varig behov for pleie, tilsyn, tilrettelegging og avlastning. Det er et sterkt ønske at barnet fortsatt kan bo hjemme.

Ved vurdering av den økonomiske situasjonen har vi lagt til grunn at familien tar låneopptak kr 500 000,- og får tilskudd på kr 1 000 000.

Husbankens veileder for kommunene

Bør ikke ha maksgrenser

Husbanken skyver ansvaret over på kommunene som saksbehandler søknadene.

Andree Grundstad Meby

– Vi ser at mange kommuner ikke ønsker å gi store tilskudd til enkeltprosjekter, og fordeler midlene sine på flere saker, forklarer Grundstad Meby.

Foto: Husbanken

– Kommunene kan i stor grad bestemme selv hvordan de skal bruke tilskuddsmidlene de får fra oss, men regelverket åpner for at kommunene kan gi enkeltprosjekter store beløp, skriver regiondirektør Andree Grundstad Meby.

Han skriver videre at Husbanken ikke anbefaler kommunene å bruke maksgrenser – men vurdere det faktiske behovet i hver enkelt sak.

Jan Tore Sanner

Statsråd Jan Tore Sanner (H) har tidligere varslet full gjennomgang av tilskuddsordningene.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix