Hopp til innhold

Mousab Zindaki vil bli ingeniør – nå mener han politikerne gjør det vanskeligere

Voksne innvandrere som tidligere fikk skoleplass i videregående, skal nå ut av klasserommene. Fylkesråd mener det er en «vinn-vinn-situasjon».

Voksne på VGS

Mousab Zindaki er en av dem som tar voksenopplæring. Nå er han redd for at de nye reglene vil gjøre det vanskelig

Foto: John inge Johansen / NRK

Like før jul ble det lokale inntaksregelverket i Nordland endret, og fra høsten får ikke voksne delta i klasseromsundervisning på samme måte som før. Skal de ha undervisning, må de delta via nettskole.

– Det er uheldig, vi har bare god erfaring med å blande aldersgrupper. Mange av de voksne som kommer inn på restplassene hos oss er gode rollemodeller for de yngre, sier rådgiver Terje Knutzen ved Aust-Lofoten VGS.

Voksne på VGS

Terje Knutzen er rådgiver ved Aust-Lofoten VGS. Han har god erfaring med voksne i skolen

Foto: John inge Johansen / NRK

– Det vil ikke fungere

I 2009 kom en lov som sa at alle over 24 år skal få gratis grunnskoleopplæring eller videregående opplæring, veiledning og dokumentasjon på tidligere tilegnet kunnskap. Denne loven kalles voksenretten.

I Nordland er tanken at elever med voksenrett til videregående utdanning skal tas hånd om av Karrieresenteret - og i stedet tilbys blant annet nettskole.

Det vil ikke fungere, mener flere av lærerne og elevene i voksenopplæringen.

– For å ha utbytte av selvstendig nettundervisning må man ha et godt ordforråd i norsk, og de færreste på dette nivået har det, forteller rådgiver Anne Lise Rasmussen ved Vågan innvandring og opplæringssenter (VIO).

Ønsker å få bli i klasserommet

Voksne på VGS

Elevene ved Vågan innvandring- og opplæringssenter vil helst ha undervisning med lærer, i klasserom, når de fortsetter med vidergående opplæring.

Foto: John inge Johansen / NRK

Mousab Zindaki er én av Rasmussens elever. Han deler hennes frustrasjon.

– Det kan nok gå, men det blir mye vanskeligere. Man mister kontakten med læreren som kan forklare på flere ord dersom man lurer på noe i den daglige undervisningen.

Zindake, som kommer fra Syria, er avgangselev på grunnskoleutdanninga på VIO, og har som mål å ta universitetsutdanning for å bli ingeniør eller matematikklærer.

– Jeg tror jeg vil få et bedre resultat og bruke mindre tid dersom jeg får hjelp av en lærer.

– En vinn-vinn-situasjon

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen, er klar på at de ikke ønsker voksne i klasser med ungdom.

Fylkesråd for utdanning, Nordland Fylkeskommune, Hild-Marit Olsen

Hild-Marit Olsen ønsker å skille mellom ungdom og voksne.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

– Det å blande en klasse med 40-åringer og 16-åringer er krevende pedagogisk. Voksne som skal igjennom et videregående opplæringsløp har ofte andre pedagogiske behov, mener Olsen.

Olsen hevder dagens praksis verken oppfyller lovverkets bestemmelser eller behovet de voksne har.Hun avviser at endringen er økonomisk begrunnet.

– Tvert imot. Dette handler om å skape best mulig læring for mennesker i forskjellige aldre og situasjoner. Når vi nå skiller ut voksenopplæringstilbudet vil det forbedres og forsterkes. Vi anser dette som en «vinn-vinn-situasjon», sier Olsen.

– Voksne gråter

Men ikke alle er enige i det.

– Jeg har elever som sitter på kontoret hos meg og gråter, sier rektor Stig Johansen ved Voksenopplæringa i Andøy.

Det er voksne folk med barn og familie som nå føler at de må flytte på seg for å få videregående utdanning, forteller han.

Voksne på VGS

Ved Aust-Lofoten VGS får de voksne elevene god hjelp

Foto: John inge Johansen / NRK

Johansen stiller spørsmål ved om fylkeskommunen har lov til å nekte elever med voksenrett å søke på restplasser.

Han har klaget dette inn til fylkesmannen i Nordland, som har sendt saken videre til utdanningsdepartementet. Det har ikke lyktes NRK å få et svar fra departementet.

I sin fulle rett

Men fylkeskommunen er i sin fulle rett til å endre voksenopplæringen, forteller Chris Gøran Holstad i Skolenes Landsforbund.

Chris Gøran Holstad er 2. nestleder i skolenes landsforbund

Chris Gøran Holstad i Skolenes Landsforbund forklarer hvorfor skoler kaster ut voksne av klasserommene

Foto: Skolenes Landsforbund

– For mange fylker er det et økonomisk spørsmål. Fylkene gir ofte tilbakemelding til oss om at de gjerne skulle tilbydd en annen type opplæring, men at de gjør det de må for å oppfylle voksenretten, sier Holstad.

Men det er ikke alltid godt nok, mener Holstad, som understreker at dette ikke er unik for Nordland.

– Det er en kynisk modell, og vi må forstå at skolene må ha økonomi til å drive. Men vi ønsker at alle elever skal få en lærer, og ønsker en gjennomgang på hva som menes med rett til videregående skole, forteller Holstad.

"Artikkelen er endret 19.03.19, kl 14.13: Det er lagt inn en faktaboks som beskriver tiltak som fylkeskommunen viser til for å bedre tilbudet for voksne elever over 25 år. NRK presiserer at nettskole ikke er det eneste tilbudet om utdanning som voksne elever får etter endringen i inntaksregelverket"

NRK anbefaler