Hopp til innhold

Moren følte skam

Moren til de fire søskene som ble utsatt fra overgrep fra sin far, følte skam for det som skjedde.

Rettssak i Vågan, Lofoten - fire søsken har saksøkt kommunen for grove overgrep
Foto: John Inge Johansen / NRK

Det forklarte hun i Lofoten tingrett i dag.

Flere hjemmebesøk

Hun bekrefter at familien har hatt besøk fra alle hjelpeinstitusjonene som barnevernet, politiet og folk fra skolen.  Men ingen så faresignalene og fikk etablert en sak videre i systemet og hun fortalte aldri dem om misbruket som barna var utsatt for.

Skammen førte til at hun ikke ville fortelle noen sannheten.

-Jeg skjemtes over det, sa moren i retten i dag.

Ingen meldinger

Hun sa videre at hun ette hvert forklarte barnevernet at situasjonen var trasig og vanskelig i hjemmet.

- Men de kom ikke med noen reaksjon da heller. De kom flere ganger hjem til oss, bare uanmeldte besøk. De var nok innom flere ganger i året. Barna skulket mye, og problemene om dette ble nevnt med klasseforstandere. Flere av klasseforstandere har blitt orientert om barnas problemer med manglende lekser, forklarte hun.

Hun sa det aldri kom skriftlige meldinger fra skolen om noen av barna. 

Politiet på døra

Begge sønnene forlot skolen uten å kunne lese eller skrive, Yngstemann ble i tillegg søkt om fritak for å avgi avgangsprøve fra skolen.

Også politiet har vært i kontakt med familien flere ganger i forbindelse med at eldstemann hadde gjort mange tyverier. Politiet visste ettersigende hva som hadde skjedd av seksuelle overgrep mot eldstesønnen. Overgrep som var begått av andre enn faren, forbindelse med at gutten stakk av gårde på en tur til Sverige.

- Fint i dag

Rettspsykologen spurte moren avslutningsvis om hvordan hennes barn har det i dag.

-Jo, i dag har de det fint, svarte hun.

Dette er rettssakens tredje dag.