Hopp til innhold

Millioner går ut av landsdelen

Helse Nord brukte i fjor mer enn hundre millioner kroner på å kjøpe behandling for rusmisbrukere.

Penger
Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Årsaken er at det er stor mangel på behandlingsplasser i Helse Nord, og utgiftene til gjestepasienter øker for hvert år som går.

Slår alarm

Stortingsrepresentant for Høyre, Elisabeth Aspaker, synes tallene er alarmerende.

- Vi har ei regjering som har lovet bot og bedring og økt satsing på rusomsorg, men det får ikke Helse Nord til med de midlene de har til disposisjon. Jeg synes det er svært alvorlig at det offentlige ikke klarer å følge opp pasientrettighetene til rusmisbrukerne.

Ett brudd hver dag

De nye tallene fra fjorårets rusomsorg i Nord-Norge er lite hyggelig lesning.

Også når det gjelder fristbrudd viser nye tall ei kraftig økning fra 2007 til 2008. I fjor ble det registret 360 fristbrudd i rusomsorgen i Helse Nord. Femti av disse er meldt inn til HELFO, tidligere NAV, av ruspasientene selv.

Det betyr at det var et fristbrudd hver eneste dag gjennom fjoråret.

Ruspasienter som har krav på behandling innen ei fastsatt tid får det ikke.

Utilgivelig, mener Aspaker.

- Samfunnet må skjerpe seg. Dette er ei pasientgruppe som har sittet nederst ved bordet i alt for langt tid og de fortjener nå å få et skikkelig helsetilbud.

Mangler egne plasser

Det er dyrt for Helse Nord å kjøpe behandlingsplasser for rusmisbrukere utenfor landsdelen. 45 millioner kroner ble brukt på å sende pasienter sørover, og omtrent like mye på private behandlingstilbud i Nord-Norge.

Helse Nord mangler behandlingssenger, og sør for Narvik finnes ikke døgnplasser øremerka rusmisbrukere. Både Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har planer om å etablere senger.

Disse utgiftene har økt kraftig de siste to årene, fra 67 millioner i 2006 til over 100 millioner i 2008.

Resten av beløpet på totalt 100 millioner kroner brukes til kjøpe rusbehandlingsplasser i egen landsdel, for eksempel hos Sigma Nord på Evenskjær.

- Kan ikke ha det slik

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, sier de allerede på styremøtet 14 februar vil gjøre noe.

Alle fristbruddene er ikke til å leve med, sier Vorland:

- Det er alvorlig med et brudd hver eneste dag. Sånn kan vi ikke ha det. Rus er fortsatt det stedet hvor vi har dårligst dekning i Helse Nord, sier han.

Tallene over rusomsorgen i fjor kommer fra Nordnorsk kompetansesenter Rus, som ligger under Helse Nord.