Mer uro rundt Hamsun

- Konfliktene rundt Knut Hamsuns liv og litteratur kommer for lite fram.

Det mener Rolf Steffensen er gjennomgangstonen i den nasjonale jubileumskomiteen sine planer for Hamsun-jubileet i 2009.

Steffensen er leder i Hamsun-stiftelsen i Hamarøy og nestleder i Hamsunselskapet.

Feil side under krigen

Det er i særlig grad de problematiske og politiske sidene rundt Knut Hamsun han frykter skal bli borte i den store Hamsun-markeringen. Det dreier seg for eksempel om at han valgte feil side under krigen.

- Må fram

- Vi tenker at de sidene ikke kan holdes borte, de må belyses. Ikke for å unnskylde eller for å bagatellisere, men for å skape en debatt, sier Steffensen.

Roer ned

Vigdis Moe Skarstein ved Nasjonalbiblioteket er leder for den nasjonale jubileumskomiteen for Knut Hamsuns fødsel. Moe Skarstein synes bekymringen fra Hamarøy er ubegrunnet.

- Mangler kunnskap

- Årsaken til at vi skal markere Hamsun er at han er dikter. Men det å markere diktingen hans, betyr at vi også må se på Hamsun som helt menneske og samfunnsprofil.

- Betyr det at du ikke forstår kritikken?

- Nei, jeg tror den skyldes manglende kunnskap om hva jubileet kommer til å bli, fordi planene ikke er ferdige ennå, sier Moe Skarstein.

I 2009 er det 150 år siden Knut Hamsun ble født.