Hopp til innhold

Mener flytting av akuttilbudet ved sykehuset i Mosjøen skulle pauses, krever møte med Helse Nord

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) i Vefsn kommune har sendt brev til Helse og omsorgsdepartementet (HOD) der de reagerer på at prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland pågår, samtidig som de mener HOD har bedt om at dette skulle settes på vent til Helse Nord sitt omstruktureringsprosjekt avsluttes.

I et brev kommunen viser til, skriver departementet følgende:

«I lys av den nye og vanskelige situasjonen foretaket og helseregionen befinner seg i, og slik saken nå ligger, mener departementet at det vil være hensiktsmessig at foretaksmøtet tar stilling til endelig tomtevalg når styret i Helse Nord har fattet vedtak i saken».

Derfor reagerer kommunne kraftig på det de mener nå skjer i Helgelandssykehuset.

– Store deler av oppgraderingen ved Sandnessjøen sykehus er en direkte konkret tilrettelegging for å ta imot akuttilbudet som i dag er lokalisert til Mosjøen. Ingen andre primærkommuner i Nord Norge er i egenskap av vertskommune for sykehus i samme situasjon som Vefsn kommune, skriver kommunen og viser til hjørnesteinsbedriften i kommunen, Alcoa.

– Alcoa Mosjøen er Nord Norges desidert største eksportbedrift, både i eksportverdi og i antall ansatte. De har offentlig tilkjennegitt at de ikke kommer til å akseptere den løsningen som det nå legges opp til, da det valgte konseptet gir et vesentlig svekket spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland, skriver ordfører Berit Hundåla.

Og fortsetter:

– Strukturen som det nå legges opp til, med de gjeldende foreliggende tomtealternativer, er ikke utredet eller anbefalt i offentlige rapporter eller utredninger - verken i ekstern sammenheng eller i interne utredninger gjort av helseforetakene selv. På bakgrunn av ovennevnte krever Vefsn kommune og Alcoa Mosjøen å få et møte med ledelsen i Helse Nord RHF, skriver ordføreren.

.

Berit Hundåla
Foto: Dan Robert Larsen / NRK