Mangel på veiadresser

Steigen kommune mangler veiadresser flere steder i kommunen, men arbeidet med å navngi veiene har stoppa helt opp. Årsaken er at navnekonsulentene i Språkrådet ikke kan godkjenne flere navn fordi timene som er satt av til dette arbeidet i år er brukt opp. Veinavn er blant annet viktig for at nødetatene skal finne fram.