NRK Meny
Normal

Mangel på fagfolk hindrer livsviktig blodgiving

Mangel på bioingeniører gjør at norske sykehus må avvise nye givere. Årlig utdannes det 200 bioingeniører, noe som er altfor få, mener fagforeningen NITO.

Blodgiver

Et av bioingeniørens ansvarsområder er å tappe blod. Men når giverne melder seg ved norske sykehus, er det ikke alltid fagfolkene er på plass.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Vi må ta dem imot på overtid. På ettermiddagen. Det er en av konsekvensene. Det er naturligvis ikke ønskelig, men hva skal vi gjøre? Vi er nødt til å få inn nye blodgivere, sier overbioingeniør Gunn Birgit Fyhn-Pedersen ved sykehuset i Hammerfest.

I Norge trengs det nesten 90.000 liter blod årlig. For å få nok, trengs det omtrent 100.000 givere, som bidrar med 4,5 dl blod hver, to ganger i året. Anslagsvis mangler man om lag 30.000 blodgivere i landet.

– Folk glir inn og ut av systemet. Når de ikke lenger kan gi, er vi nødt til å ha inn nye givere som erstatning, sier Hammerfest.

Går 50 i underskudd hvert år

Gunn Helgesen

– Vi mister blodgivere hvert år, sier Gunn Helgesen ved Nordlandssykehuset.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Ved flere norske sykehus må man utsette tappingen av blod fra nye givere. Ved Nordlandssykehuset i Bodø oppgis det en mangel på 500 blodgivere, mens man i Harstad mangler 300.

– Vi mister blodgivere hvert år. Enten fordi de når aldersgrensen, at de blir syke eller flytter fra oss. Vi trenger flere hundre givere, sier Gunn Helgesen, fagansvarlig på blodbanken ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Men når giverne melder seg ved norske sykehus, er det ikke alltid fagfolkene er på plass. Ifølge fagforeningen NITO utdannes det 200 bioingeniører i Norge årlig, mens det i realiteten burde vært 250. Konsekvensen er at behovet for blod ikke møtes.

– Må gjøre seg mer attraktive

Rita von der Fehr

Rita von der Fehr ønsker at institusjonene byr mer på seg selv.

Foto: NITO

– Vi er nødt til å sette større ressurser inn i utdanningen, og samtidig utnytte de utdanningene vi har i dag. Vi har dessuten ikke nok praksisplasser, noe som hindrer rekrutteringen av bioingeniører i dag, sier Rita van der Fehr i fagforeninga.

Blant annet i Mosjøen har de tre åpne bioingeniørstillinger i sommer. Derfor tas det ikke inn nye blodgivere i løpet av de kommende månedene. Van der Fehr mener arbeidsgiverne må gjøre mer for å få tak i fagfolkene.

– For å få flyttet på bioingeniører må man gjøre seg litt attraktive. Noen steder lokker man med stipender blant annet. Her binder man bioingeniører som er i praksis til å fortsette som bioingeniører etter at praksistida har gått ut.

Ved Nordlandssykehuset i Bodø mangler de 500 blodgivere.