Hopp til innhold

Må ikke bli avhengig av Russland

Russland kan bli det viktigste markedet for norsk sjømat, men forsker advarer mot å bli for avhengig av ett dominerende marked.

Laks, oppdrettslaks
Foto: Jon Eeg / Scanpix

Norsk sjømatnæring ønsker at flere norske produsenter skal få lov til å eksportere sjømat til Russland. Med flere eksportører kan Russland bli det største enkeltmarkedet for norsk sjømat. Men forskningsleder Frode Nilssen ved forskningsinstitusjonen Nofima i Tromsø, frykter at det russiske markedet blir for dominerende.

Forskningsleder Frode Nilssen ved Nofima

Forskningsleder Frode Nilssen ved Nofima kjenner det russiske markedet godt.

Foto: Nofima

– Ja, jeg ser ikke bort i fra at det kan bli det største enkeltmarked for norsk fiskerinæring. Men på den annen side så kan man jo tenke om det er ønskelig fra norsk side å bli veldig avhengig av ett enkelt marked, som har vist seg å kunne være ustabilt for politiske svingninger.

Frode Nilssen har tidligere vært fiskeriråd ved den norske ambassaden i Moskva. Han kjenner godt til hvordan russiske myndigheter tenker rundt import av viktige matvarer.

– Nå har jo lederen i den russiske veterinærtjenesten ved flere anledninger uttalt til norkse myndigheter at russland ikke ønsker fri flyt av varer inn til det russiske markedet. De vil ha en viss kontroll, og det skyldes blant annet at fiskerinæringen i Russland er en strategisk sektor.

Laksefilet

80 % av den norske eksporten til Russland er laks og sild.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

80 prosent av den samlede norske eksporten fra Norge til Russland er sjømat, hovedsakelig laks og sild. Da den russiske presidenten Dimitrij Medvedev var i Oslo, var det naturlig at han fikk møte norsk sjømatnæring. Det norske ønsket om flere eksportører ble presentert for presidenten, og direktør for markedsadgang i fiskeri og havbruksnæringens landsforening, Trond Davidsen, mener det finnes mange gode grunner til at russiske myndigheter åpner for økt frihandel med fisk.

– Vi registerer at det er etablert en betydelig tillit og et godt samarbeide mellom norsk og russisk veterinærtjeneste. Og det borger for at det bør være mulig å få flere norske selskap inn på det russiske markedet.