- Altfor mange flytter

Nordland tappes for folk. Det vil bussjåføren fra Moskenes gjøre noe med.

Lillian Hansen, Nordland Arbeiderparti

Lillian Hansen har vært aktiv i Arbeiderpartiet i mer enn 20 år. Nå vil hun ta steget til Stortinget.

Foto: Arbeiderpartiet

– Alt for mange nordlendinger flytter fra fylket. For å beholde ungdommene er det viktig med gode og spennende arbeidsplasser i Nordland.

Det sier Arbeiderpartiets fjerde stortingskandidat Lillian Hansen fra Moskenes i Lofoten.

Den viktigste politiske saken for den erfarne politikeren er å snu den negative trenden med at mange flere flytter fra Nordland enn hva som flytter til fylket.

– Jeg vil arbeide for gode rammebetingelser til næringslivet slik at vi bevarer arbeidsplasser og skaper nye interessante arbeidsplasser i Nordland. Reiseliv har fremdeles store muligheter i vårt spennende og vakre fylke, sier Hansen.

Mer rassikring i Nordland

Lillian Hansen har vært både varaordfører og ordfører i Moskenes. Lofotkommunen ligger ytterst i Lofoten. Veien utover krongler seg forbi stupbratte fjell som ofte er utsatt for ras.

– Som lokal politiker har jeg arbeidet mye med rassikring og ønsker å fortsette med det nasjonalt. Vedlikehold av vegnettet, som reasfaltering, sier hun.

Til daglig jobber Lillian Hansen som bussjåfør, og ser risikoen på nært holde hver dag. Men det må mer til enn bare rassiking; Hovedferdselsåren E6 gjennom Nordland må oppgraderes.

– Som yrkessjåfør og politiker er jeg svært opptatt av samferdsel. Gode samferdselsløsninger og næring henger sammen. For Nordland og landet er oppgradering av E6 en prioritert sak, sier Hansen.

Den vanskelige oljen

Rett utenfor stuevinduet hennes ytterst i Lofoten foregår hvert år et av verdens største torskefiskerier. Fiskere og miljøbevegelsen kjemper mot fremtidig oljevirksomhet. Mens mange av lokalpolitikerne i området ser dette som mulighet for å skape nye arbeidsplasser og verdiskapning i regionen.

Lillian Hansen er avventende inntil det foreligger mer kunnskap om eventuelle konsekvenser av olje- og gassutvinning.

– Jeg støtter landsmøtevedtaket i spørsmålet om olje- gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Rulleringen av forvaltningsplanen 2010 er viktig. Arbeiderpartiet vil basere beslutningen på føre- var prinsippet og på ny kunnskap og hvorvidt utvinning kan skje på en forsvarlig måte for miljø og fiskeriinteresser, og med lokale ringvirkninger, sier hun til NRK.

Trenger penger

Kommunenorge må gjennomføre strenge prioriteringer for å få regnestykkene til å gå opp. Det har Lillian Hansen gjort til sin kampsak.

– En god og sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for velferd for folk flest. Selv om kommunene har fått mye penger, har mange kommuner store utfordringer. Å sette kommunene i stand til å produsere gode tjenester er viktig for meg, sier den tidligere ordføreren.

Finner verdiene i Arbeiderpartiet

- Grunntanken i Arbeiderpartiet var og er viktig for meg. Vi bygger fremdeles landet på et solidarisk spleiselag som sikrer oss velferd, omsorg, helse og utdanning. Arbeiderpartiets måte å skape, dele og leve på gjør det slik at de fleste av oss har det bra i Norge, sier hun.

Hun håper at hennes saker kan settes ut i live sammen med Senterpartiet og Sv de neste fire årene.

Send epost til Lillian Hansen

Arbeiderpartiets nettsider