Her er varmtvannstankene som trolig har ført til legionellasmitte

En pasient ved sykehjemmet Lamarktunet i Sortland kommune døde etter legionella-smitte. Kommunen tror varmtvannet har holdt for lav temperatur ved en feil.

Varmtvannsanlegg Lamarka

Varmtvannsanlegget på Lamarktunet i Sortland kommune har ikke varmet opp vannet nok, og dermed gitt boforhold til legionellabakterien.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Dette er noe som aldri skulle ha skjedd, sier kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, til NRK.

VOL omtalte saken først.

Pasienten var nylig kommet inn på Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter. Sykehjemmet huser 60 beboere, og den omkomne hadde fått langtidsplass. Oppholdet ble brått brutt.

– En pasient på sykehjemmet vårt fikk påvist legionellasmitte forrige helg og døde av det etter relativt kort tid, sier Jacobsen.

Beklager dypt til familien

Kommunens ledelse er sterkt preget av hendelsen og har lagt seg flat til familien.

– Kommuneledelsen hadde et møte med familien i går kveld. Vi beklaget sterkt at dette har skjedd. Vi har uttrykt at vi har medfølelse med dem, sier Jacobsen.

Helse og Sosialsjef, Sture Jacobsen i Sortland kommune.

Sture Jacobsen, kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Årsaken til legionellasmitten er fortsatt ikke kjent.

Jacobsen forklarer at de tror feilen ligger i at vannet i varmtvannstankene har holdt for lav temperatur.

Bakterien trives best mellom 20 grader celsius og 60 grader.

Vi vet ikke helt sikkert, men vi har en sterk mistanke om at det har vært for kaldt i varmtvannssystemet som leverer varmtvann til sykehjem.

Teorien er at det har vært oppvekst av legionella i varmtvannsanlegget ved sykehjemmet. Temperaturen i fjernvarmeanlegget er i utgangspunktet for lavt, og derfor må varmtvannsanlegget på sykehjemmet sørge for ettervarme. Vannet er likevel blitt for kaldt.

Ble trolig lurt av teknisk svikt

Grunnet en varm sommer har temperaturen på fjernvarmeanlegget vært lavere enn vanlig. I tillegg har det vært en feil på noen følere som måler temperaturen på varmtvannet.

– De har vist for høy temperatur i forhold til det som faktisk er. Når vi fikk dette tilfelle gikk vi i gang og målte med andre instrumenter og så at temperaturen var for lav.

– Så dere ble lurt av det tekniske systemet?

– Ja, det er det teknikerne sier, at de rett og slett har stolt på at de hadde høy nok temperatur.

Det er tatt prøver av vannet og sendt til analyse. Først når vannet er analysert, vil de vite sikkert hva som er årsaken.

Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter

Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter ligger i Sortland kommune.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Eldre særlig utsatt

Totalt har 24 personer omkommet som følge av legionella-smitte over en tiårsperiode mellom 2006 og 2016, viser tall hentet inn fra Folkehelseinstituttet.

Gjennomsnittlig varsles det årlig om rundt 40 tilfeller av legionellasmitte i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Det har vært to større utbrudd, det første i Stavanger i 2001 og det andre i Østfold i 2005. Under det siste store utbruddet i Østfold i 2005 ble 55 mennesker smittet. Ti av dem mistet livet.

Sykdommen kan være dødelig. Alle kan bli smittet, men sykdommen rammer oftere eldre og immunsvekkede hardere.

Utelukker ikke for dårlige rutiner

Kommunen vil nå sjekke alle kommunale bygg som får varme fra fjernvarmeanlegget, men Jacobsen forsikrer Sortland-beboerne om at de ikke trenger å være engstelige.

– Dette har med det interne systemet på sykehjemmet å gjøre, og at det har vært for lav temperatur på varmtvannet der. Det er ingen grunn til å være engstelig med tanke på andre lokasjoner eller generell vanntilførsel, sier han.

Da smitten ble oppdaget satte kommunen i gang strakstiltak, som innebærer spyling av varmtvann med høy temperatur for å drepe eventuelle legionellabakterier i rørene.

– Har kommunen for dårlige rutiner?

– Ja, det spør vi jo oss om. Vi har en rutinegjennomgang, og det kan godt hende vi finner noe som ikke godt nok. Det er fullt mulig, sier kommunalsjefen.

Varmtvannanlegget på Lamarktunet

Det er bestilt nytt teknisk utstyr som skal forhindre at vanntemperaturen blir så lav at faren for legionella-smitte kan skje igjen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Tittelen i denne saken er endret etter at NRK først skrev at fjernvarmeanlegget kunne være årsaken til smitten.